Mycket Norrköping i Sundbyberg

Tre utställningar med kopplingar till Norrköping visas under våren utanför Stockholm. En av konstnärerna kommer från Norrköping medan de andra delvis har arbetat med material från Norrköping i sina projekt. Fokus för dem alla är staden som gemensam yta och de förhandlingar som skapar den. Marabouparken konsthall i Sundbyberg norr om huvudstaden är värd en omväg.

19 februari 2019 09:40

Den som planerar en konstresa till Stockholm närmaste tiden kan med fördel tänka bortanför Liljevalchs vårsalong och Nationalmuseum som nyligen presenterats i ny skrud. Konsthallarna utanför centrum har inga köer som ringlar utanför men erbjuder rika konstupplevelser för den som är villig att spendera några minuter på tåg eller tunnelbana.

Marika Troili, uppvuxen i Norrköping, arbetar metodiskt och undersökande. "Vattennära rekreation", hennes största soloutställning till dags dato, tar sin utgångspunkt i stadsutvecklingsprojekt längs med Bällstaån i Sundbyberg. Hennes research visar att flera satsningar som genomförs för att öka människans välbefinnande görs på naturens bekostnad. Hon lyfter bland annat fram bäverns utsatta situation genom att förvandla denne till både medkonstnär och medskapande innevånare i Sundbyberg. En upphittad bit trädstam med en avgnagd och en sågad sida är placerad på ett podium, en förvånande formstark skulptur bland flera verk som relaterar till vattendraget.

I utställningen "Trottoaren, ett mästerverk" visar Lisa Torell in-situ video souvenirer, filmade performance som hon gjort i olika stadsrum, bland annat Norrköping. Inför inbjuden publik och oanade förbipasserande gjorde hon två guidade vandringar med start utanför Norrköpings stadsbibliotek 2016 och 2017 i samarbete med Verkstad konsthall. Fokus låg på brister i utformningen av staden som gör platser otillgängliga för vissa medborgare. Hon tog fasta bland annat på markeringar i marken som ska ledsaga synskadade och symboler som markerar parkering för personer med handikapptillstånd. Genom frottageteknik och färgade kritor skapade hon stora målningar på enorma plastark under promenaden, den ena visas i Sundbyberg. Det iögonfallande verket är dels en rumsskapande installation och dels en abstrakt bild, liksom videon en hågkomst av aktiviteten i Norrköping.

Elof Hellström, Maryam Fanni, Åsa Johansson, Sarah Kim och Paula Urbano står bakom "Mapping the Unjust City"  som har bjudits in att arbeta i Marabouparkens gästrum, en yta avsatt för utforskande konstnärliga processer. De synliggör dolda aspekter av staden, bland annat hur platser som tidigare varit allmänna idag ofta ägs av privata aktörer som har makten att begränsa möjligheten för demokratiska samtal. Gruppens formades när de som studenter undersökte Mirum galleria i Hageby, en plats lik många andra där det råder osäkerhet kring vilket handlingsutrymme medborgare har. Projektet lyfter bland annat fram att mötesfrihet råder även om privata centrumägare direkt eller indirekt signalerar motsatsen.

Marabouparken öppnade 2010 och visar svensk och internationell samtidskonst. Det före detta kakaolaboratoriet ritades 1943 av Kurt von Schmalensee (1900-1972), tidigare stadsarkitekt i Norrköping som bland annat står bakom Norrköpings Konstmuseum.

Konst

Vattennära rekreation

Marika Troili, Installation

Trottoaren, ett mästerverkLisa Torell, Installation

Mapping the Unjust City/Vem äger staden?Elof Hellström, Maryam Fanni, Åsa Johansson, Sarah Kim och Paula Urbano, Installation

Marabouparken konsthall, Sundbyberg. Pågår till 28/4

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Ewerlöf