Två vitt skilda konstnärer samsas om utrymmet i Konstforums ljusa lokaler under mars månad. Norrköpingsfödda Marielle Göthberg är en driven tecknare. Med sinne för detaljerad återgivning verkar hon för en höjning av materialstatus när det gäller blyerts och kol.

Jag blir kvar och betraktar länge hennes fotsula där hudens finskurna vindlingar bildar en alldeles särskild skönhet med exakta reflektioner av ljus och skugga. Verket heter ”Rot”. Med samma omsorg, denna gång genom petite point-teknik, arbetar hon fram ett mänskligt öra som hon kallar ”Damm”.

Det är som om Göthberg förser sina betraktare med ett lupp när hon tar oss med på sina hudnära och intima exkursioner av de mänskliga ytornas landskap. Villigt låter jag mig sugas in i ett levande mikrokosmos.

Artikelbild

| "Damm" av Marielle Göthberg

Vidare över till Cecilia Sikströms måleri och utställningen ”Arvsynden och giljotingenen”. I över tjugo år har hon i sin konst fascinerats av historiens kvinnliga ikoner. Utgångspunkten är redan utförda porträtt i klassiska och igenkännbara poser respektive blickar.

Inte sällan har dessa stjärnor som Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn och Amy Winehouse nått sin ikoniska status genom komplicerade levnadsöden. Sikström tar spjärn mot dessa retuscherade bilder och med hög känsla för kolorit utmanar hon deras estetik.

Expressivt i djärva färgackord som krapplack, ljust kadmiumrött och engelskt rött återför hon stjärnans kött och blod till dessa fotoshoppade mediebilder. Genom noggranna genomarbetningar vrider hon ur schablonen, förändrar motivets valör och ger den nytt, eller om man så vill, återför dess temperament.