Klimat och temperament i fokus

4 februari 2019 12:20

Ebba Jordelius arbetar med stiliserade och återkommande motiv som placeras i olika miljöer. Genom självporträtten ”Röd”, ”Gul” och ”Blå” skapar Jordelius ett slags temperamentets nyanser och låter sinnesstämningen avspegla sig i färg och ljus. De annars neutrala, närmast drömska ansiktsuttrycken är intagande och manar till ömhet. Ibland signalerar de utsatthet.

Konstnären är biolog till yrket och engagerad i klimatfrågan. Hon förmår genom sitt måleri uttrycka spänningen i relationen mellan människa och natur.

Personligen är jag förtjust i verken med titlarna ”Västberga” som har meditativa och andliga anslag. Här har Jordelius funnit en avskalad form som påminner om arabiskt måleri och stilistik.

Susanna Salifou Nygren gör expressionistiska utflykter i intensiva färger med tjocka lager på lager. Här står energin i centrum. Nygrens strävan efter dynamik i själva handlingen, sätter temperaturen på hennes obetitlade verk. Gesten; att måla blir uttryck för inre känslor och föreställningar. Det abstrakta motivet växer fram i lager ovanpå varandra, i olja och blandteknik.

Liksom föregångarna inom den genre som kallas ”action painting” släpper hon fram en spontan kreativitet och, som jag upplever det, en strävan efter att visualisera känslor – kanske även det undermedvetna – i direkta uttryck på duken. Jag tilltalas av den närmast språkliga effekt som uppstår när material och färger möts på duken.

Jordelius och Nygren må ha olika uttryckssätt, men båda kommunicerar sinnestillstånd och temperament genom en direktlänk till betraktaren.

Konstnärerna

Ebba Jordelius

Född 1969, uppvuxen i Linköping, numera bosatt och verksam i Stockholm.

Utbildning: Kungl. Konsthögskolan, Stockholms konstnärliga högskola, Gerlesborgsskolan i Bohuslän och kurser på Konstfack.

Arbetar med miljö- och klimatfrågor.

Susanna Salifou Nygren

Född 1956, uppvuxen utanför Örebro, numera bosatt och verksam i Stockholm.

Utbildning: Konsthögskolan Valand, Gerlesborgsskolan i Bohuslän och Birkagårdens Folkhögskola.

Arbetar som adjunkt i konstnärlig gestaltning på Malmstens, Campus Lidingö, Linköpings universitet och erbjuder målarkurser i egen regi.

Konst

Ebba Jordelius och Susanna Salifou Nygren Måleri Konstforum, Norrköping Pågår till 17 februari
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Catrin Villaume Fägerstrand