Låt den andre komma in

Den koreansk-tyske filosofen Byung-Chul Han har kommit att framstå som det digitala samhällets främste kritiker och granskare.

6 oktober 2015 09:51

I böcker som ”Trötthetssamhället” och ”I svärmen” har han beskrivit hur den tekniska revolutionen har sitt pris i stressrelaterade tillstånd som depressioner, utbrändhet och andra ”själsliga infarkter”, men också hur datorn blivit ett redskap för nya beteendemönster. En hastig blick över snart sagt vilket kommentarsfält som helst ger en hygglig föreställning om vad han syftar på.

Hur teknologin påverkar de existentiella villkoren är också ämnet i den nya boken, som heter ”Eros agoni”.

Det sägs att den ändlösa valfriheten tagit död på kärleken, men Byung-Chul Han ger en annan och betydligt intressantare förklaring. Krisen beror inte bara på att utbudet är för stort, orsaken kan också sökas i förhållandet till ”den andre”. Det är utsatt för erosion och han påpekar att det går hand i hand med en tilltagande narcissim. Erotiken låter sig inte inordnas under ”jagets regim”, skriver han. Den förutsätter asymmetri och distans. Bristen på avstånd innebär i själva verket en utplåning av ”den andre” och det reducerar kärleken till konsumtion och njutning.

Byung-Chul Hans framställningar kan ibland påminna om gammaldags katederundervisning och gör sällan halt för att pröva argumenten, men det är ändå intressant att följa hur resonemanget byggs upp genom hänvisningar till storheter som Sokrates, Hegel, Georges Bataille och Emanuel Levinas. Men han drar sig inte heller för att använda EL James ”50 Shades of Grey” för att illustrera det rådande tillståndet. Visserligen kan man ifrågasätta bevisvärdet i bästsäljaren, men den låter honom utveckla ett resonemang om erotikens förvandling till något prestationsbundet som får förhållandet mellan kontrahenterna att likna ett anställningsförhållande. Något som utesluter det han beskriver som ”överträdelsens negativitet”, vilket också är ett sätt att hålla sig kvar i den narcissistiska stugvärmen.

Det kan känns lite överdrivet emellanåt, men Byung-Chul Han försöker i alla fall att mobilisera en tanketradition för att förstå utvecklingen. Han invänder exempelvis mot Chris Anderson – chefredaktör för tidskriften ”Wired” och författare till boken ”The long tail” – som i en artikel förklarat att de enorma datamängder vi förfogar över idag gjort teorimodeller överflödiga.

Om inte annat, så understryker det nödvändigheten av böcker som ”Eros Agoni”.

Litteratur

Byung-Chul Han

Eros agoni

Översättning: Ola Wallin

Ersatz

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!