Han dyker närmare i våra kvartersnamn

Peter Kristensson som släpper sin bok "Norrköpings kvartersnamn" på fredag. Uppföljaren till "Norrköpings gatunamn" som kom 2014.

28 november 2018 16:30

Berätta om boken!

– När jag skrev om Norrköpings gatunamn dök kvartersnamnen upp hela tiden. Oftast är också kvartersnamnen äldre än just gatunamnen. Det var spännande att få äldre historia.

Det finns ungefär 1400 kvarter i Norrköping. Hur länge har du jobbat med boken?

– Ungefär ett år med olika intensitet.

Vad överraskade dig?

– Det var nog att det fanns så många kopplingar till yrken eller personer i de äldre kvarteren. Som "Hatten" efter hattmakaren eller "Eken" efter borgmästaren Jacob Ekbohm.

Kvarteret God vän ska enligt historien ha skonats av ryssarna när staden brändes 1719. Det här ska berott på att huset i kvarteret hade en ägare som höll sig på god fot med ryssen. Är det en sann historia?

– Det är troligt. Kvartersnamnet kom till bara några få år efter härjningarna och minnet av närhistorien torde ha varit bra.

Vilket är det konstigaste namnet du stött på?

– Kvarteren Enväldet och Vett och vapen nära Karl Johans Park är udda namn. Vett och vapen stod det på Karl XII:s nödmynt. Jag har ingen säker förklaring på kvartersnamnen. Men en teori skulle kunna vara att namnen var en hyllning till kungamakten. En del av stadens kvartersnamn går inte att förklara.

Har du någon mer reflektion kring kvartersnamnen?

– Att de historiska kopplingarna är tydligare i kvartersnamnen i centrala Norrköping än vad det är när du kommer en bit utanför centrum.

Blir det någon mer bok?

– Det kan det bli. Jag har en del lösa idéer som skulle kunna vara intressanta att fortsätta med.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga

Ämnen du kan följa