Ett ödesdigert beslut med långtgående konsekvenser

Barn och Utbildningsnämnden beslutade nyligen att avveckla de studieförberedande programmen vid Nyströmska gymnasieskolan, vilket har väckt stor uppmärksamhet och oro samt skett med stor brådska och utan konsekvensanalys.

Att en nedläggning av teoretiska gymnasieprogram på Nyströmska skolan i Söderköping skulle bidra till att minska kostnaden är det mycket som talar emot, anser Krister Larsson, före detta matematiklärare vid skolan.

Att en nedläggning av teoretiska gymnasieprogram på Nyströmska skolan i Söderköping skulle bidra till att minska kostnaden är det mycket som talar emot, anser Krister Larsson, före detta matematiklärare vid skolan.

Foto: Gunnar Hagberg

Söderköping2024-04-16 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att elevunderlaget på gymnasieskolan varierar och att kommunens ekonomi är underfinansierad är inget som förvånar och jag har stor respekt för att det måste åtgärdas.

Men att en nedläggning av teoretiska gymnasieprogram skulle, bidra till att minska kostnaden är det mycket som talar emot. 

1. Att skicka elever från årskurs ett till Norrköping innebär interkommunal ersättning för dessa elever. Norrköping har en platskostnad som för närvarande inte täcker den faktiska kostnaden, vilket sannolikt innebär att det framöver kommer att det bli dyrare att skicka elever dit. Kommer det ytterligare elever från Finspång, Söderköping och Valdemarsvik, så kommer det att bli trångt. 

2. Samtidigt ska Nyströmska skolan kommande läsår drivas med två årskurser vilket i princip innebär att kostnaden blir kvar. Läsåret efter det ska skolan drivas med en årskurs. En stor del av lärarkåren måste finnas kvar. Det kommer att kosta mycket mer att avveckla än vad många tror. Finns det någon sådan kostnadsanalys? Dessutom kommer det att bli svårt att behålla nuvarande lärare, eftersom de med största sannolikhet söker sig till andra gymnasieskolor, då de annars efter två år blir utan tjänstgöring. Det betyder att kvalitén på undervisningen, för de kvarvarande eleverna, kommer att minska.

3. Det är platsbrist på grundskolan och om man har tänkt att högstadiet ska flytta över till  Nyströmska, så kommer det att kosta. Undervisningmateriel och lokaler är nu anpassade för gymnasieutbildningar och ombyggnader är dyra.

4. Söderköping har många framgångrika små och medelstora företag. För dessa är det angeläget att kommunen är attraktiv på många olika områden. Att kunna rekrytera välutbildade medarbetare med familj kräver också tillgång till attraktivt boende och en väl fungerande skola, även gymnasieskola, för deras barn.

På Nyströmska har rektor och lärare arbetat hårt och målmedvetet för att få en budget i balans till 2025. Man har höjt undervisningstiden för lärarna från 534 timmar till 630. Man har lyckats bra med att marknadsföra naturvetarprogrammet och ekonomiprogrammet. I år har antalet elever som sökt till Nyströmska varit större än föregående år.

Bakom beslutet att avveckla finns några mer eller mindre kända toppolitiker inom moderaterna som lyckats få med sig socialdemokraterna och som tungan på vågen också SD.

Till sist, jag förstår till fullo att man med tiden måste få budgeten i balans, att man måste dra ner och ibland pausa verksamheter, men att helt avveckla de högskoleförberedande utbildningarna på Söderköpings enda gymnasieskola är ett ingrepp som inte inom överskådlig tid går att återställa. Det är allvarligt och feltänkt.