Bygg inte sönder Söderköping med höghus i stadskärnan

Senast den 4 oktober måste Söderköpings kommun ha synpunkter på det detaljplaneförslag som ger Riksbyggen rätt att bygga höghus i stadskärnan. Tyck till nu, annars hörs du inte!

Höghus hör inte hemma i Söderköpings innerstad. Men det är förstås betydligt mer lönsamt för den som bygger, skriver signaturen Stefan S.

Höghus hör inte hemma i Söderköpings innerstad. Men det är förstås betydligt mer lönsamt för den som bygger, skriver signaturen Stefan S.

Foto: Foto: Riksbyggen

Söderköping2022-10-01 20:02
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

“Mysiga Söderköping är faktiskt en av Sveriges bäst bevarade gamla städer och är därför också en av de vackraste. Hit åker man för att njuta av den mysiga stadskärnan. Någon närmare beskrivning än så behövs inte.” Detta skriver Arkitekturupproret på sidan ”Sveriges vackraste städer”.Precis som på andra platser i landet så har Söderköping politiker som vill visa handlingskraft genom massivt bostadsbyggande. Tjänstemän och bostadsbolag lägger nya projekt i händerna på demokratiska företrädare. I grunden är det en god sak för vi behöver bostäder. 

Problemet är att viljan att bygga nytt och ändra om krockar med skyldigheten att enligt plan och bygglagen ta hänsyn till oersättliga kulturvärden. Det går att bygga snyggt och skapa nya bostäder i samklang med de kulturvärden vi vill värna.Under 1900-talets första hälft gjordes punktingrepp med omfattande rivningar i en del kvarter. Den nya bebyggelsen bröt många gånger mot den äldre bebyggelsen gällande form och skala. Efter hand väcktes intresset att värna om stadsmiljön och under 1970-talet antog ett generalplaneförslag som fastslog en målsättning där det bland annat står ”Nya byggnader skall anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsens karaktär”. Särskilt stora krav ställs på innerstadens bebyggelse vad gäller storlek, utformning, materialval med mera.I förslaget till detaljplaneändring för området kring gamla brandstationen ligger nu att tillåta ett sexvåningshus vid stadens entré. Förslaget styrs helt av ekonomiska intressen och dessa är inte förenliga med stadsmiljöintresset. Vi skulle med detta förslag göra om 1900-talets misstag i bebyggelse. På detta sätt förändrar vi hela intrycket av Söderköping. Höghus hör inte hemma i Söderköpings innerstad. Men det är förstås betydligt mer lönsamt för den som bygger.På gamla brandstationens fina tomt finns möjlighet att inom ramen för nuvarande detaljplan uppföra bostäder i en tvåplanslösning som harmonierar i proportion och fasad med omgivande bebyggelse och som följer stadsmiljöplanen. Det kan vi se till exempel på den närliggande fastigheten Norrtull vid infarten.Nu är det tid för samråd och sista dagen att lämna synpunkter är den 4 oktober. Vi vill uppmana alla som vill vara med och påverka att skicka sina synpunkter till Söderköpings kommun och märka synpunkten med SBF 2020-1301