Fantastiska möjligheter för flygplatsområdet

Att lägga ner flygplatsen ger oerhört många plusvärden, skriver Anders Wennerblad.

Att lägga ner flygplatsen ger oerhört många plusvärden, skriver Anders Wennerblad.

Foto: Lisa Brunzell

Flygtransport2019-12-07 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett alternativ i kommunens utredning är att behålla flygplatsen, men inte nyttja den. 

Det skulle ju fortsätta hindra samhällets utveckling och det skulle kosta pengar för skattebetalarna under lång tid. Skatt som behövs till mycket viktigare verksamhet än att finansiera klimatpåverkande flygresor. Batteridrivna stora flygplan dröjer och batterierna är oerhört miljöpåverkande, bland annat vid brytning av mineralerna.
Kommunen har skrivit på för ett fossilfritt samhälle och vi ska följa Parisavtalet. Då kan inte flygtrafik sponsras med vår skatt. Och EU, via GBER-förordningen, tillåter för övrigt inte stöd via skatt till en flygplats, om alternativ finns inom 100 kilometer. Och vi har två, Linköping och Skavsta.  

Enorma ytor påverkas negativt av flyget. Byggrestriktioner och förbud gäller. Nu törs kommunen enbart planera för lager och småindustrier runt flygplatsen. Buller stoppar möjligheterna för byggnation av bostäder och skolor. De skulle vara belägna på perfekt cykelavstånd till centrum och tåget. Småindustrier och andra arbetsplatser kan rymmas på gångavstånd. Markförsäljning ger kling i kassan.

Fina parker med vattenkontakt kan anläggas längs Ljura bäck. Och massor av arbetstillfällen skapas. Ett nytt mönstersamhälle kan byggas. Utställningsmässorna Nu 64 och Du 71 kan följas av Create 28, där en miljövänlig stadsdel blir ett attraktivt tema.

Vi behöver bra, socialt och miljömässigt hållbara byggplaner, bättre skola –  bland annat i Dagsberg –  pengar till vård och omsorg, utökad naturvård samt mera kollektivtrafik och fler bra cykelbanor. Något som gynnar alla. Att lägga ner flygplatsen ger oerhört många plusvärden.