Ytterst beklagligt att Handelsbanken lägger ned

Det är lätt att missförstås.

Kommunalrådet Martin Sjölander (M) och Handelsbankens länchef Michael Sterne ser nedläggningen av bankkontoret som en naturlig följd av digitaliseringen.

Kommunalrådet Martin Sjölander (M) och Handelsbankens länchef Michael Sterne ser nedläggningen av bankkontoret som en naturlig följd av digitaliseringen.

Foto: Elisabet Bergquist Victor Bomgren

Insändare2021-04-11 13:42
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt


Handelsbankens affärsmodell bygger på personliga relationer med starka kontor som tar egna beslut. Digitaliseringen har gjort att kunder i större utsträckning gör saker själva och besöker sitt bankkontor alltmer sällan. Det gör att det krävs färre medarbetare på våra kontor. För att kunna erbjuda en rimlig tillgänglighet och kvalificerad rådgivning till såväl våra privat- som företagskunder blir konsekvensen att vi inte kan ha lika många kontor kvar. Handelsbanken kommer även fortsatt ha det största kontorsnätet i Sverige med en god geografisk spridning. Genom att vara en del av vårt kontor i Norrköping är vår förhoppning att kunna ge Söderköpingsborna ett ännu starkare erbjudande med både ökad tillgänglighet och tillgång till kompetens. 


Michael Sterne, länschef Handelsbanken Östergötland
 

Jag förstår att debattören tycker att jag genom att påstå att utvecklingen sker "på både gott och ont" ser alltför lättsinnigt på att Handelsbanken lägger ner sitt kontor i Söderköping. Jag ser det naturligtvis som ytterst beklagligt att kontoret läggs ner ur flera aspekter först och främst kommer det att innebära sämre service för vissa.

Åter till mitt uttalande ”på både gott och ont”, den digitala utvecklingen som pågår inom banksektorn är till fördel för många inte minst för de som bor på landsbygden. Banken finns i allt väsentligt vid köksbordet för många. Färre kontor innebär dessvärre försämringar för andra, men det innebär även sannolikt en snabbare och förbättrad digital utveckling som kan vara positivt för många. Det kan dock vara skäl att påpeka att det fortsatt finns en bank i Söderköping som erbjuder personlig service.

Martin Sjölander (M), kommunalråd Söderköping