Vuxna elever borde stöttas

Insändare 28 november 2019 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många elever som läser på Komvux Norrköping har svårigheter att klara kursen svenska som andraspråk, på grund av att de saknar stöttning. Bland annat kan bedömningarna som lärarna gör på eleverna leda till psykisk ohälsa. Detta kan leda till ökad arbetslöshet och dålig ekonomi till kommunen. 

Eleverna har olika yrkesbakgrund och de har jobbat i många år i sitt hemland. De vill klara språket så snabbt så möjligt för att komma in i arbetsmarknaden och bli självförsörjande personer och skattebetalare. Men när de börjar studera på Komvux kan det bli problem med lärarna. En del lärare ger inte eleverna den stöttning som de behöver för att klara kursen. Därför vill jag skriva om att vuxna elever borde stöttas.
Ju fler elever som klarar kursen desto bättre ekonomi får kommunen, då det kan leda till att antalet bidragstagare minskar.

Bättre integration kommer också när man har förbättrat sina studier. Det händer när lärarna hjälper eleverna att lyckas. Det är bra om lärarna tar hänsyn till tiden som det tar för vuxna elever att klara kursen. 
Jag vet att det finns vissa lärare som stöttar eleverna, men det krävs mycket av läraren. 

Om det är en klass på 25 elever i början av terminen, när terminen är slut är det bara mindre än hälften av klassen kvar – då behöver lärarna tänka efter.

Ämnen du kan följa