Visionen bakom energiklustret i Marviken står stark

Verkligheten kan beskrivas på många olika skäl beroende på vilket perspektiv man väljer. Med anledning av den artikel som idag publiceras av NT:s grävredaktion vill jag bidra med ett alternativt perspektiv, skriver Niclas Adler, VD för iPower Group AB och initiativtagare till Marviken Smart Energy Cluster.

Marviken får nu chansen att verkligen spela den strategiska roll i Sveriges industriella omvandling som den för över 60 år sedan ursprungligen planerades att göra, skriver Niclas Adler.

Marviken får nu chansen att verkligen spela den strategiska roll i Sveriges industriella omvandling som den för över 60 år sedan ursprungligen planerades att göra, skriver Niclas Adler.

Foto: Thomas Möller/Annika Flood

Insändare2024-04-29 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Marviken får nu chansen att verkligen spela den strategiska roll i Sveriges industriella omvandling som den för över 60 år sedan ursprungligen planerades att göra. 

Sverige och övriga Europa befinner sig i en energikris som direkt hotar både ekonomisk utveckling, internationell konkurrenskraft och den gröna omställningen. I Marviken har de första fundamenten för framtidens smarta energikluster just lagts med flera engagerade strategiska partners som Rolls Royce SMR, Copenhagen Atomics, Swedish BioFuels, Sweco och Peab samt sedan en kort tid tillbaka den första intäktsgenererande och problemlösande verksamheten på plats.

Två stora energilager har etablerats som hjälper till att lösa de svåra frekvensrelaterade problem som Svenska kraftnät brottas med på daglig basis för att säkerställa pålitliga elleveranser både i närmiljön och nationellt. 

Det har också odlats en speciell typ av Sorghumgräs på Vikbolandet som nu skall användas för att både producera biokol och biogas för att leverera till fossilfri ståltillverkning och grönt flygbränsle. Dessutom så är nästa generationens gröna datacenter på väg att etableras i Söderköping i samarbete med Eon med planerad driftstart om några månader då projektet drabbats av förseningar i att få tillgång till nödvändig elkapacitet.

Marvikens renässans som motor i den svenska industriella utvecklingen var nära att stoppas när Norrköpings kommun och Lars Stjernkvist (S) (då kommunstyrelsens ordförande, red:s anm) överraskande i november 2020 fattade ett beslut att akut stoppa det pågående planarbetet i Marviken med hänvisning till en hemlig rapport som innehöll ”graverande uppgifter” och sades påvisa ”risker för rikets säkerhet och landets försvar”. 

Den media som följde på dessa beslutsgrunder stoppade direkt alla pågående kapitalanskaffningar och försäljningar av delar av projektet. Investeringar ifrån aktieägare hade vid den tidpunkten gjorts på långt mer än 150 miljoner kronor varav mycket
investeringar direkt i lokala entreprenörer och leverantörer. 

Som i alla större projekt var det vid den tidpunkten planerat för en ny finansieringsrunda för att fortsatt driva utvecklingen
enligt den plan som lagts och intressenter av rätt kaliber hade redan övertygats om att vara med. Istället så kom det överraskande beslutet med hänvisning till ”graverande uppgifter” och ”risker för rikets säkerhet och landets försvar” som direkt avbröt alla pågående processer och försatte projektet i akut likviditetsbrist. 

Det faktum att beslutet och beslutsgrunderna kom ifrån en svensk kommun gjorde att projektet under tre år haft betydande svårigheter att säkerställa ny långsiktig och strategisk finansiering. Att dessutom både svenska och internationella kapitalmarknader bromsat in sina investeringar under covid har ytterligare försvårat situationen vilket drabbat många ambitiösa projekt och företag inklusive Marvikens smarta energikluster.

Visionen bakom ett smart energikluster i Marviken har dock visat sig så stark att genom uthålligt hårt arbete, obegränsad envishet, brinnande övertygelse, fortsätta aktieägartillskott, nya brygglån och långsiktiga samarbetspartners så har projektet mirakulöst överlevt både svårigheter att betala räkningar i tid och konkursansökningar som varit resultatet av de felaktiga anklagelser som gjordes i samband med Norrköpings kommuns beslut baserat på en bevisligen felaktig rapport. Genom att säkerställa överlevnad för projektet säkerställs också att alla försenade räkningar successivt kunnat betalas. 

Nu har projektet och dess ägare fått en första upprättelse genom att Stockholms tingsrätt fastställt att den så kallade ”hemliga rapporten” är totalt felaktig och missvisande och dömt ut skadestånd. Nu väntar ytterligare en prövning denna gång i Norrköpings tingsrätt. Frågan som skall prövas i Norrköpings tingsrätt är Norrköpings kommuns ansvar som i hemlighet och utan hänsyn till tecknade avtal har beställt och fattat beslut baserat på den felaktiga ”hemliga rapporten”. Det tydliga utfallet i första prövningen i Stockholms tingsrätt har möjliggjort ny finansiering och projektet är nu på väg in i full fart igen. 

Med ett liknande utfall i den kommande prövningen i Norrköpings tingsrätt så kommer projektet ha fullt ut återställt de förutsättningar som krävs för att Marviken skall kunna bli det smarta energikluster som det har förutsättningar att bli, skapa den ekonomiska utveckling och de arbetstillfällen Norrköping behöver och att inspirera världen till bättre energisystem.