Vindkraften - Knappast möjligt att göra en omstart

”Vi är angelägna om att göra allting rätt från början för att få en så kort process som möjligt” säger Holmen i en debattartikel.

Insändare 14 maj 2021 15:35
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Holmen: Vi följer regler och rekommendationer" NT 9/5

Från början – dvs för ett drygt halvår sedan – har väl Holmen hittills gjort i stort sett alla fel som varit möjliga. Att nu ”göra en omstart” är knappast möjligt eftersom det grundläggande felet inte kan rättas till. 

 

De planerade vindkraftsetableringarna vid Skybygget, Klintaberget och Högsjö avser användning av mark- och vattenområden inom tätortsnära, tättbefolkad landsbygd, med stora naturvärden och av stor betydelse för friluftslivet, till stora delar dessutom beläget inom vattenskyddsområde. 

Det innebär att lokaliseringen inte utgör en från allmän synpunkt god hushållning, vilket i sin tur innebär att de föreslagna platserna inte uppfyller kraven på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken. Den föreslagna markanvändningen har inte heller stöd i Norrköpings eller Finspångs översiktsplaner. 

 

Inom Rättvisa vindar norra Östergötland - RVNO - hoppas vi att frågan om felaktig lokalisering kan läggas fast i ett tidigt skede och att åratal av tillståndsprocesser, med efterkommande rättegångar om skadestånd på grund av miljöstörningar inte ska behövas. 


Ämnen du kan följa
Holmens planer på vindkraft

Insändare: Ska nästa vindkraftsindustri byggas på Vikbolandet?

Ska nästa vindkraftsindustri byggas på Vikbolandet?

Debatt: Levande landsbygd innebär väl fungerande infrastruktur

Levande landsbygd innebär väl fungerande infrastruktur

Debatt: Moderaternas Sophia Jarl om vindkraften: "Kommunen måste säga nej så länge den nationella politiken inte löst ut frågan om ersättningsnivåer"

Moderaternas Sophia Jarl om vindkraften: "Kommunen måste säga nej så länge den nationella politiken inte löst ut frågan om ersättningsnivåer"

Debatt: Holmen bör anmodas komma med ny ansökan om vindkraften

Holmen bör anmodas komma med ny ansökan om vindkraften

Debatt: Beslutet om vindkraften förhalas

Beslutet om vindkraften förhalas
Visa fler
Läs mer!

Debatt: Det är osakligt om plastspridning

Det är osakligt om plastspridning

Insändare: Ska nästa vindkraftsindustri byggas på Vikbolandet?

Ska nästa vindkraftsindustri byggas på Vikbolandet?

Insändare: Tänk till vad just du kan göra

Tänk till vad just du kan göra

Debatt: Vindkraften har blivit elefanten i rummet

Partiet vill stoppa Ostlänken: "Vem vill ha den?"

Partiet vill stoppa Ostlänken: "Vem vill ha den?"
Visa fler