Vindkraften inget problem för vattnet

Vattennivåerna sjunker, främst i sydöstra Sverige, och orsakerna är välkända: varmare temperaturer ökar avdunstningen, mindre snö ger mindre andel vatten som kan tränga ner i marken och fler skyfall förstärker effekten.

Henrik Valent, affärsenhetschef Vindkraft, Tekniska verken.

Henrik Valent, affärsenhetschef Vindkraft, Tekniska verken.

Foto: Tekniska verken

Insändare2021-11-03 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

”Vindkraften kan ta vårt vatten ifrån oss” NT 2/11

Grundvatten har på många ställen heller inte återhämtat sig sen torråren 2016 och 2018. Det förändrade klimatet får stora konsekvenser och vi behöver mer förnybar elproduktion om vi ska kunna hejda utvecklingen. En viktig del i den fossilfria elproduktionen är vindkraften.

Tekniska verken har tagit del av utredningar från Nodra och externa experter som visar att vindkraften inte är ett problem för vattnet i området. Det finns en ytvattendelare öster om projektområdet, mellan vindparken och grundvattentäkten. En ytvattendelare är ofta en höjd, något som inte förändras över tid. Höjden gör att ytvattnet från vindparken rinner åt ett annat håll och inte riskerar att hamna i grundvattentäkten. Det finns därför ingen risk för påverkan på vattentäkten. Vi på Tekniska verken svarar gärna på fler frågor runt utredningarna om vattnets påverkan.