Vindkraften har blivit 2000-talets ormolja

Wikipedia skriver om begreppet ormolja: ”Används som en idiomatisk metafor för överdriven och bedräglig marknadsföring som påstår sig komma med en revolutionerande lösning på ett problem.”

Hur kan man, till exempel, ens förneka behovet av att skapa kalhyggen för att kunna etablera sin vindkraftsindustri, inte minst i den kuperade terrängen där Tekniska Verken Linköping(TVL) planerar sin industri i Kolmården? skriver Föreningen Bevara Kolmårdsskogen. Genrebild.

Hur kan man, till exempel, ens förneka behovet av att skapa kalhyggen för att kunna etablera sin vindkraftsindustri, inte minst i den kuperade terrängen där Tekniska Verken Linköping(TVL) planerar sin industri i Kolmården? skriver Föreningen Bevara Kolmårdsskogen. Genrebild.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Insändare2021-11-28 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Kan vi träffas för att fortsätta prata?" NT 18/11

Förnybart, så små ingrepp som möjligt, tillstånd, expertis, klimat och inga kalhyggen. Alla olika begrepp och uttryck i en marknadsföringskampanj på repeat. En marknadsföringskampanj som ter sig alltmer tvivelaktig. Hur kan man, till exempel, ens förneka behovet av att skapa kalhyggen för att kunna etablera sin vindkraftsindustri, inte minst i den kuperade terrängen där Tekniska Verken Linköping(TVL) planerar sin industri i Kolmården?

Henrik Valent, affärsområdeschef erbjuder en lösning på ett problem som inte finns. I alla fall har vi som ofta vistas i friluftsområdena inte noterat att det skulle vara någon brist på vägar dit. Det är väl snarare så att en begränsad infrastruktur i skog ger bättre möjligheter för just bär och svamp att frodas. Vill man köra bil och gå på vägar så finns det redan områden för just det.

Vidare påstår Henrik Valent att klimatet kräver att ett behov av förnybar elproduktion tillfredsställs och att vindkraften behövs som komplement till vattenkraften. Detta stämmer naturligtvis inte. 

Det är den redan befintliga vindkraften som behöver ett komplement när det inte blåser, dels för kompensering av effekt men även för stabilisering av ett redan utsatt elnät. Detta komplement kan vara vattenkraft men det kan lika gärna vara kärnkraft som dessutom har flera gånger lägre Co2-avtryck än vindkraft samt kräver mindre av jordens ändliga resurser och yta. 

Vad klimatet kräver är att vi ställer om från fossilfri användning men det behöver inte nödvändigtvis vara förnybart. För det är faktiskt så, att även om vinden som energikälla är förnybar så är inte vindkraftsverken det i sitt kontinuerliga behov av stora naturarealer, metaller, plaster, kompositer osv.

För klimatets, naturens och människans skull så finns alltså mycket bättre alternativ än mer vindkraft. 

Och vi kan inte låta bli att undra varför Tekniska verken verkar vara så angelägna att undvika en mer offentlig diskussion. Det är ju inte bara Stubbetorps Vattenförening som ifrågasätter TVLs planer för Kolmårdsskogarna. Det är ett avsevärt antal Norrköpingsbor och Kolmårdsbor, med varierande anknytning till de berörda områdena som motsätter sig den planerade industrin, förstörelse av friluftsområden och inte minst fördärv av landskapsbilden. Att frånhålla alla berörda från den diskussion som förs kan väl inte ens TVL tycka är OK?