Vindkraften dödar mängder med insekter

De flesta av oss vet att insekterna minskar i vår omgivning. De senaste 40 åren har antalet insekter halverats.

Norr om Regna planeras för en vindkraftspark med 34 verk.

Norr om Regna planeras för en vindkraftspark med 34 verk.

Foto: Magnus Johansson

Insändare2021-09-25 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bovarna är de stora jord- och skogsbruken med sina monokulturer och insektsgifter samt klimatförändringarna. 

Nu kan vi lägga till vindkraftverken till listan. I Tyskland har norska och tyska forskare tagit fram att 1200 miljarder insekter per år dödas av vindkraftverk. (Källor: NRK och DLR). 

Varför är insekter viktiga? Jo, de pollinerar våra blommor så att vi människor får mat i form av bär, frukt, säd och grönsaker. De är mat till andra insekter, fåglar och fladdermöss. Vi är alla beroende av varandra. Om man tar bort en länk i kedjan kommer de övriga i kedjan att få problem. Till slut vi själva. Är det en sådan planet vi vill lämna över till barn och barnbarn?

Där jag bor, norr om Regna, planerar ett vindkraftsbolag att på Brevens Bruks mark sätta upp en vindkraftspark på 34 torn med 270 meters höjd- alltså högre än vår högsta svenska skyskrapa - Turning Torso (190 m) i Malmö.

Rotorbladen beräknas vara 220 meter långa.

I vårt område finns tre Natura 2000-områden som är nationellt intressanta med sina höga naturvärden. Bland annat finns den rödlistade och utrotningshotade Trumgräshoppan i två av Natura 2000-områdena. Hur ska den kunna överleva vinddraget från de 220 meter långa rotorbladen? Dessutom finns flera mossar i området som ger en underbar vildmarkskänsla när man vistas där. Det finns ett femtontal rödlistade (utrotningshotade) och fridlysta arter i nära anslutning och inom det planerade området. Hela området är inte inventerat på djupet. Vad det finns för insekter, växter och djur på mossarna vet ingen.

Tidigare tyckte jag att vindkraft är en jättebra förnyelsebar energikälla. Men när jag nu ser hur den biologiska mångfalden hotas, har jag ändrat uppfattning. Snarare borde man satsa på solceller och vätgas. Kan man skicka farkoster till Mars, så borde man också kunna lista ut hur energi lagras på ett smart sätt från ovan nämnda. Därutöver finns en obekväm sanning. Vi västerlänningar måste ta oss i kragen och minska våra resor och konsumtion. Vi kan inte längre leva som att det finns fyra jordklot.

Slutligen ett litet tips på en bra bok: Insekternas planet. Om småkrypen vi inte kan leva utan  av Ann Sverdrup-Thygeson