Vill vi ha en fungerande järnväg eller en ny järnväg?

Då det under senare tid inkommit många ifrågasättande inlägg om Ostlänkens vara, eller inte vara, kan jag bara ställa mig frågan om behovet.

Jag kan bara be våra folkvalda politiker att ta sitt förnuft tillfånga och även se nackdelar med projektet, skriver insändarskribenten om Ostlänken.

Jag kan bara be våra folkvalda politiker att ta sitt förnuft tillfånga och även se nackdelar med projektet, skriver insändarskribenten om Ostlänken.

Foto: Thomas Möller

Insändare2023-06-22 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har idag en järnväg som på grund av föråldrad teknik och eftersatt underhåll inte fungerar som tanken är, det kan ingen förneka, men behöver vi verkligen förstöra/riskera vacker natur, offra våra gemensamma skattepengar (skola och äldrevård verkar inte vara högprioriterat för tillfället), för ett solklart prestigeprojekt som kanske inte alls är det vi eftersträvar.

Om man från Trafikverket kunde se lite förnuft så skulle det nog gå att få till en lösning med att rusta upp befintliga bansträckningar så att så kallade "flaskhalsar" byggs bort och vi får en järnväg som återigen fyller sitt behov. Ju mer jag, som invånare i Norrköpings kommun, läser om projektet och ser inlägg som skapats av personer med insyn bakom glamour och skuggridåer kan jag bara instämma med kritikerna. Jag måste ställa mig frågan. Är det verkligen värt priset vi får betala för den lilla tidsvinst projektet ger?

Om man ser lite naivt på saken så är ett stillastående tåg ganska sannolikt även på den mest "nyblänkande" järnvägen, då har tågen i bakomvarande kö lika svårt att passera som idag. Jag kan bara be våra folkvalda politiker att ta sitt förnuft tillfånga och även se nackdelar med projektet, till exempel att kolmårdspendlare blir förbisedda, natur förstörs, samt att skattepengar läggs på en järnvägsstation istället för skola/vård.