Vill Sverige inte ha en bra skola?

Signaturen Legitimerad lärare hänvisar till Barnkonventionens paragraf om att alla beslut som rör barn  ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Signaturen Legitimerad lärare hänvisar till Barnkonventionens paragraf om att alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Skolan i Sverige har nedmonterats i decennier.

Insändare 5 maj 2023 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Barn får inte, utifrån deras förutsättningar, en adekvat undervisning. Barn får inte möjlighet att utvecklas. Barn får inte möjlighet att delta i en adekvat kontext, där de träffar likasinnade och kan känna sig sedda och duktiga jämfört med gruppen.

En skola för alla; som det så fint heter, har missförståtts och medför att barn med stort behov av extra stöd och ofta personlig assistans, integreras i en klass. Detta scenario är enligt mig dumheter och medför att en hel klass med elever störs och inte får en undervisning de har rätt till. Lärare måste anpassa sönder undervisningstiden. Det får vara nog med dumheterna att spara in på vår framtid - barnen och skolan. 

Paragraf 3 i Barnkonventionen: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet, och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder.

Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa