Vill Norrköpings kommun bygga solcellsparker?

Jag ser att det byggs solkraftsparker i Linköping och många andra städer runt om i Sverige.

Norrköpings kommun arbetar aktivt med omställning till förnybar energi, och har en positiv inställning till att det byggs anläggningar för solceller och även vindkraft, skriver kommunalrådet Karin Jonsson (C) i sitt svar till signaturen Grönt är skönt. Genrebild.

Norrköpings kommun arbetar aktivt med omställning till förnybar energi, och har en positiv inställning till att det byggs anläggningar för solceller och även vindkraft, skriver kommunalrådet Karin Jonsson (C) i sitt svar till signaturen Grönt är skönt. Genrebild.

Foto: Better Energy

Insändare2022-05-30 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur ser Norrköpings kommun på detta? Kommer man att bygga någon stor solcellsanläggning i kommunen? Om inte, så varför. Vi är på väg mot en katastrof som saknar motstycke och alla måste dra sitt strå till stacken. Tycker även man kan bygga gigantiska vindkraftverk utmed hela Bråviken. Där finns ju stora möjligheter till vind från havet. Sen förstår jag också att det finns regler med marker hit och dit, men när alternativet är en utdöd planet så tycker jag man måste försöka göra allt man kan. Norrköping kan inte göra allt men alla kan göra något.

Grönt är skönt 

Svar direkt

Norrköpings kommun arbetar aktivt med omställning till förnybar energi, och har en positiv inställning till att det byggs anläggningar för solceller och även vindkraft. 

Kommunen och dess bolag bygger solceller på kommunala fastigheter och det kan nu utökas med de nya regler som är beslutade på riksnivå. Kommunen själv har idag inte något eget elhandelsbolag men har möjlighet att underlätta för intressenter som vill investera i förnybar energi.  

Det gör vi bland annat genom att se över om vi kan erbjuda kommunal mark till solelsaktörer som vill investera i olika solcellsanläggningar/parker. Kommunen arbetar också för att effektivisera bygglovsförfarandet för solceller genom att ha rimliga handläggningstider och bra information på kommunens hemsida.  

Det finns också en solkarta på kommunens hemsida som kan vägleda vart det är bra läge för solel. Kommunen har nu också påbörjat arbetet med en ny energiplan och ska vi lyckas öka det förnybara behöver både kommun, näringsliv och privatpersoner bidra med vad man kan. 

Näringslivet har visat stort intresse för att delta i framtagandet av energiplanen vilket vi också är glada för. Ingen kan göra allt men många kan göra något. Idag finns det till exempel privata initiativ för solelsparker på Vikbolandet. 

När det gäller vindkraftverk så finns det flera företag som vill bygga vindkraftverk men där har kommunen ännu inte yttrat sig om ansökningarna. Vid tidigare ansökningar har dock kommunen varit positiva till byggnation men ansökningarna har sedan fått avslag i den vidare prövningen. Att bygga vindkraft vid Bråvikens strand anser jag inte är möjligt med hänsyn till gällande miljökrav. Längre ut till havs lär det däremot finnas större möjlighet och det planeras också för stora projekt utanför Oxelösund.

Karin Jonsson (C), kommunalråd