Vill få svar från regionens politiker

Har noterat att du Sophia Jarl redan när beslutet om nedläggning togs var den enda som reserverade sig mot beslutet.

Insändare 16 augusti 2022 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan dess har ju även Kristdemokraterna vaknat till och försökt ändra på det felaktiga beslutet om nedläggning av linje 432. Jag har lämnat in ett medborgarförslag om återinförande av linjen. Skulle vara på sin plats att övriga partier före valet deklarerar hur de kommer rösta vid behandlingen av mitt medborgarförslag. Regionen har uppenbarligen inte förstått att bussarna skall gå där folk bor. Att köra snabba och raka sträckor(motorväg) som är Regionens målsättning ökar inte bussåkandet utan tvärtom. Har man inte insikt i att boende i en kommun behöver bussen för att ta sig till och från jobb, skola och samhällsservice, kan man ifrågasätta om Regionen ska ha möjlighet att fatta beslut i dessa för en kommun så viktiga frågor.

Vore tacksam om respektive parti redovisar om de är för eller emot mitt medborgarförslag.

 

Medborgarförslaget till Region Östergötland med diarienummer: RÖ 2022-6942

Förslaget

”Behåll linje 432.

Slopa förtätningen av 433 som går via motorväg där ingen bor.”

Motivering

”Strandvägen är en sträckning som genom pågående ökning av boenden även ökar efterfrågan på bussförbindelse utmed sträckan.

Indragning av buss 432 har ödesdigra konsekvenser för skolungdomar, pensionärer, arbetspendlare m.fl som inte har tillgång till bil.

Jag har rest den här linjen sedan 1993 och fram till pensioneringen. Passagerarantalet har stadigt ökat. Detta eftersom hela sträckan utmed Bråviken är attraktivt ur boendesynpunkt. Kommunens planer för området är också att ge plats för fler boenden.

T.ex 400 nya bostäder vid Kolmårdsanstalten, 10 nya tomter i Getå. I Sikudden har kommunen påbörjat byggande av VA-system. Vilket i förlängningen kan innebära samma utveckling som i Stenbäcken-Torskär, en omvandling av sommarstugor till året runt.

Kommunen har planmonopol. Det blir fel om Regionen ignorerar Kommunens boendeplanering och behovet av busslinjer till dessa platser.”

 

fotnot: Regionfullmäktige beslutade i juni att låta regionstyrelsen bereda ett svar på medborgarförslaget. (red:s anm)


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Val - 2022 Östergötland

Debatt: Förstärk hjälpen till barn och unga redan innan de börjar må dåligt

Förstärk hjälpen till barn och unga redan innan de börjar må dåligt

Debatt: Nyttja din värdefulla rösträtt - för demokratins skull

Nyttja din värdefulla rösträtt - för demokratins skull

Debatt: Centerpartiet samarbetar i den breda mitten

Centerpartiet samarbetar i den breda mitten

Insändare: Kollektivtrafiken behövs på landsbygden

Kollektivtrafiken behövs på landsbygden

Debatt: Vi vill öppna ny barnmoskeledd förlossningsavdelning

Vi vill öppna ny barnmoskeledd förlossningsavdelning
Visa fler
Läs mer!

Nu ska husbilarna kunna tömma tankarna i Norrköping

Nu ska husbilarna kunna tömma tankarna i Norrköping

Insändare: Beslutet om linje 432 blev fel

Beslutet om linje 432 blev fel

Insändare: Avgörande frågan om vägföreningar kvarstår

Avgörande frågan om vägföreningar kvarstår

Norrköpingsbon vill ha förändring i centrum: "Jag har själv sett när det har varit nära att inträffa olyckor"

Norrköpingsbon vill ha förändring i centrum: "Jag har själv sett när det har varit nära att inträffa olyckor"

Susannes önskning för populära platserna: Brygga och sand – vindskydd och hytt

Susannes önskning för populära platserna: Brygga och sand – vindskydd och hytt
Visa fler