Vill Centerpartiet ha en levande landsbygd?

När jag frågade kommunalrådet Karin Jonsson (C) detta svarade hon, citat: ”Centerpartiet är självklart för en levande landsbygd. Det är en av våra huvudfrågor eftersom partiet har sin grund på landsbygden sedan vi bildades.”

Den nya strategin för kollektivtrafiken visar tydligt att det är i tätorterna man ska bo om man vill ha tillgång till kollektivtrafik, skriver Ingela Oleskog.

Den nya strategin för kollektivtrafiken visar tydligt att det är i tätorterna man ska bo om man vill ha tillgång till kollektivtrafik, skriver Ingela Oleskog.

Foto: CHRISTINE OLSSON

Insändare2022-08-15 14:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men då undrar jag, när slutade Centerpartiet bry sig om landsbygden utanför tätorterna? Den nya strategin för kollektivtrafiken visar tydligt att det är i tätorterna man ska bo om man vill ha tillgång till kollektivtrafik. 

Vi som bor i Östergötlands landsbygd mellan tätorterna vill också ha en åtminstone någorlunda attraktiv kollektivtrafik. Även om vi inte är lika många som de som bor i tätorterna vill vi också räknas. Med lokala anpassningar kan kollektivtrafiken planeras så att fler kan få tillgång till kollektivtrafiken då bussarna ändå måste transportera sig mellan tätorterna. En strategi där vissa människor stängs ute till förmån för att en större prioriterad grupp ska få det bättre är en samhällsutveckling som går åt fel håll i ett klimatsmart samhälle där vi alla måste tänka på hur vi använder våra resurser.

Vi är tacksamma för att 482:an kommer att återinföras till skolstarten. Det är naturligtvis bättre än ingen buss. Det hjälper i viss mån att få vardagen att gå ihop. Men när vi ser på den nya tidtabellen och jämför med hur verkligheten ser ut blir vi mycket bekymrade. De turer som den nya 482:an kommer erbjuda är inte tillräckliga för att ungdomar ska kunna ta sig på ett acceptabelt sätt till och från skola i Norrköping respektive Finspång (via byte i Skärblacka). Julie Tran skriver, citat: ”Till hösten återinför vi därför linje 482 (Vånga-Skärblackavägen-Norrköping) genom ett pilotprojektet med Norrköpings kommun. Turerna riktar sig specifikt till grundskolelever och gymnasieungdomar, men som även är öppen för allmänheten.”

Det som kommer att erbjudas till skolstarten är två tidiga avgångar på morgonen och två på eftermiddagen. Den tidiga bussen går redan vid 6-tiden så det är i realiteten endast en morgonbuss som riktar sig till skolelever med skolstart vid 8-tiden. Och med de två alternativ som erbjuds för att komma hem från Norrköping kommer varje skoldag att bli mycket lång oavsett hur schemat ser ut.

Samtidigt kommer de som bor längs vägen där buss 480 numera går ha bussar som går från klockan 05 på morgonen till midnatt med ett intervall på mellan en gång per timme till var 20 minut! 

Dessutom ser vi som bor längs Skärblackavägen att det går tomma bussar åt båda håll på Skärblackavägen, varje dag, både morgon, middag och kväll, för att förse matartrafiken mellan Norrköping och Skärblacka via Lövstad med bussar. Utöver detta tillkommer det faktum att Skärblackavägen är en mycket hårt trafikerad väg med timmerbilar, hantverkarbilar, personbilar, traktorer samt ett ökande antal EPA-traktorer och EU-moppar. Vägen är dessutom smal och har på många ställen vägräcken på båda sidor för bilisternas säkerhet. För cyklister och gångtrafikanter är vägen direkt olämplig att färdas på.

Vi som bor längs Skärblackavägen behöver inte bussar som går var 20 minut. Men för att säga att man med pilotprojektet med 482:an erbjuder turer som riktar sig specifikt till grundskolelever och gymnasieungdomar, och som även är öppen för allmänheten, bör det minimalt gå i alla fall tre bussar åt respektive håll fördelade över intervallet ca 7-9 samt tre bussar åt respektive håll fördelade över intervallet ca 14-17. Dessutom skulle det behövas en tur mitt på dagen åt respektive håll för att möjliggöra besök till tätort för boende som saknar möjlighet att köra själv. 

Med det utbud som nu erbjuds kommer vi att se en utveckling där de som har ekonomisk möjlighet söker alternativa lösningar för att klara sin vardagslogistik. De som inte har resurser att stötta sina ungdomar med köp av EPA-traktor, gå ner i arbetstid för att skjutsa, skaffa övernattningslägenhet i stan, ta taxi till serviceinrättningar, mm tvingas lämna sitt boende på Norrköpings landsbygd. Att bo på landsbygden utanför tätort blir med den politik Region Östergötlands styrande majoritet driver en klassfråga. Att representanter för Socialdemokraterna och Centerpartiet driver en sådan här politik för Östergötlands landsbygd är för mig obegripligt och en mycket otäck överraskning.

Nu säger Markus Åkerman i NT, citat: ”Det vi däremot är helt överens om är att landsbygdens kollektivtrafik på vissa håll är bekymmersam, framförallt för gymnasie- och friskoleelever. För att råda bot på den situationen krävs att vi kastar mindre paj på varandra och i stället fördjupar vårt samarbete med Region Östergötland för att hitta lösningar tillsammans.”

Då hoppas vi att ni politiker i kommun och region visar detta i handling och inte bara i ord. Vi vill se att ni omedelbart kavlar upp ärmarna och skrider till verket med snabba, konkreta, rättvisa och lokalt anpassade lösningar för de behov av linjelagd kollektivtrafik som finns. Skolstarten närmar sig och våra ungdomar har inte tid att vänta på omfattande utredningar och nya strategier. De som har oturen att tillhöra den kategori som har prioriterats bort i den nya strategin för kollektivtrafiken kommer att påverkas från första skoldagen.