Vilken statistik ligger till grund för indragna linjer

Jag har med stor fascination tagit del av Julie Trans (C) och Östgötatrafikens försök att rättfärdiga den generella försämringen av möjligheten att åka buss på landsbygden runt Norrköping.

Insändare 19 september 2022 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Själv bor jag i Svärtinge, där det är stor inflyttning till nybyggda bostäder. Framför allt kanske i den nordvästra delen. Östgötatrafiken trafikerar där hållplatserna Skogsbacken, Ryssnäs och Mon med buss 410.


Sedan sommaren 2022 och nu fortsatt i hösttidstabellen, har turerna med buss 410 minskat till en i timmen till ovanstående hållplatser. Missar jag till exempel buss 410 kl. 16.35 från Norrköpings resecentrum, får jag vänta till klockan17:35 för att få åka hem. 

Ja man kan också ta buss 412, som numera går exakt samma väg som linje 410. Men då får man gå av vid hållplats Björkbacken, som är slutstation och gå 30 – 40 minuter fram till de nordvästra delarna av Svärtinge.


Buss 412 gick fram till sommaren 2022 från Norrköping resecentrum och trafikerade sedan övre Svärtinge till Rosendalstorget. Den skulle sedan uppenbarligen ha fortsatt vidare från Rosendalstorget in på den nybyggda Skogsbrantsvägen och gått förbi Svärtinge Skogsbacke Skola, till fromma för många resande. Det finns klara tecken på det utmed den nybyggda vägen. Av någon anledning har detta inte skett och Skogsbrantsvägen slutar 50 meter innan Rosendalsvägen.


Det vore intressant att veta, vilken statistik som ligger till grund för alla försämringar av busstrafiken i östra Östergötland. 

Svärtingebo

Svar direkt


Det har gjorts omfattande utredningar om kollektivtrafiken i Svärtinge, där ståndpunkter som inkommit från Norrköpings kommun och den enskilda vägföreningen i Svärtinge har omhändertagits. Den aktuella linjedragningen i Svärtinge är just nu den enda möjliga med hänsyn taget till vägförhållandena och framkomligheten i området.

 

Vi följer utvecklingen och om vägföreningens eller kommunens ståndpunkter skulle ändras i framtiden så kommer vi på Östgötatrafiken se över linjedragningen igen. 

Mattias Näsström, biträdande Trafikchef Östgötatrafiken


 
 
 
 
 
 
Kollektivtrafikförändringar

Klart: Så förändras landsbygdstrafiken efter kritiken • Orten blir helt utan linjetrafik • "Enklare upplägg"

Klart: Så förändras landsbygdstrafiken efter kritiken • Orten blir helt utan linjetrafik • "Enklare upplägg"

Här får regionrådet ta emot kritiken mot busslinjerna ✔Medborgarförslag ✔"Då har väl jag redan slutat skolan"

Här får regionrådet ta emot kritiken mot busslinjerna ✔Medborgarförslag ✔"Då har väl jag redan slutat skolan"
Visa fler
Ämnen du kan följa