Viktigast att satsa på ungdomar

Insändare 22 november 2019 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Snälla Norrköpings kommun, lägg inte ner fritidsgårdar eller annan verksamhet som finns för barn och ungdom. Jag läste i tidningen att kommunens satsning på feriejobb ska halveras till nästa sommar. I samma tidning står att det skett bilbränder på flera olika platser i kommunen. 

Tidigare i veckan stod att det finns förslag på att Rambodals fritidsgård ska stängas (trots problem i området med bränder, troligen utförda av ungdomar). Barn och ungdomar är allas vår framtid och enligt min åsikt den grupp som är viktigast att satsa på. Inte bara när det gäller skolgång utan även fritid. 

Att staten satsar på polisen för att lösa bland annat gängkriminalitet är bra, men det bästa måste väl ändå vara att det satsas på förebyggande verksamhet för att sysselsätta och motivera ungdom så att de inte hamnat i kriminalitet. Detta diskuteras alldeles för lite och aldrig ställs det frågor om detta till politiker i utfrågningar eller intervjuer.

Ämnen du kan följa