Viktigare att underhålla det vi har

Kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S) håller givetvis inte med mig i min insändare ’Låt inte prestigen avgöra järnvägens framtid’.

Det är viktigare att underhålla den befintliga järnvägen, än att bygga höghastighetsbanor, menar insändarskribenten.

Det är viktigare att underhålla den befintliga järnvägen, än att bygga höghastighetsbanor, menar insändarskribenten.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2022-03-16 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Ostlänken handlar om mer än restider" NT 3/3

Tror jag det eftersom jag ifrågasätter varför infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) och Socialdemokraterna helt har bortsett från de tunga remissinstanserna synpunkter. Remissyttranden, från bland annat Riksrevisionen och Riksgälden, som näst intill samstämmigt avråder från höghastighetståg.

Detta av såväl ekonomiska och tekniska som miljöskäl. Rubriken på Olle Vikmångs svar på min insändare är ’Ostlänken handlar om mer än restider’. Jag har inte berört restiderna vilket dock remissinstanserna gjort. Det är Socialdemokraterna som använt argumentet restider till förmån för en positiv inställning till detta projekt vilket givetvis inte kan tas på allvar eller är relevant.


I sin replik åberopar Olle Vikmång arbetspendlingen som skäl och argument. Att så många måste arbetspendla beror ju bland annat på att arbetsmarknadspolitiken inte alltid fungerar på ett önskvärt sätt. Något som gör att många arbetstagare tvingas pendla då bostadsorter och möjligheten till arbete inte är i harmoni. Pendlingsavstånden är ju heller aldrig längre än att några tidsbesparingar med höghastighetståg gör någon skillnad som står i proportion till den ekonomiska insatsen. Alltså är det inget argument till förmån för höghastighetsbanor.


Det dagens och morgondagens pendlare vill ha är säkra tåg som går i tid och inte blir inställda i den omfattning som sker idag. Det är dock helt riktigt som Olle Vikmång skriver att kapaciteten är för dålig. Detta beror på politiska försyndelser under lång tid. Därför tycker remissinstanserna och även jag att det är viktigare att underhålla det vi har och bygg ut i den omfattning som krävs. Förutom att det kan ske till en bråkdel av vad höghastighetsbanan är budgeterat till eller kommer att kosta när det slutligen skall vara färdigt 2035. Det är också bra för miljö och klimat att använda det vi kan av det vi har.


Det kan också tilläggas att alla mycket kostnadskrävande investeringar som höghastighetsbanorna kräver i passerande kommuner (i vårt fall Norrköping och Linköping) ökar de ekonomiska insatserna med åtskilliga miljarder av kommunala skattemedel. De nya stationerna/resecentrumen kommer också att kraftigt förändra stadsbilderna förutom de stora kostnaderna. 
Frågeställningen kvarstår. Varför har inte Thomas Eneroth och Socialdemokraterna tagit något intryck av att remissinstanserna så samfällt som man gjort sågat projektet.


Låt inte partipolitisk prestige avgöra ett så kostnadskrävande jätteprojekt som detta. Ett projekt som i en snabbt föränderlig värld skall löpa till 2035. Som sagt.
Tänk om, tänk nytt, tänk rätt…