Vi tar ansvar för behovet av bostäder

För snart 10 år sedan tilldelades Hyresbostäder byggrätten på kv. Höken i Kneipen. Ett efterlängtat besked av många då behovet av fler bostäder i Norrköping ökade och skulle bli ännu större under kommande år.

 Vi tar ansvar för helheten, inte för egenintresse, skriver Hyresbostäders marknadschef Lars Löfgren.

Vi tar ansvar för helheten, inte för egenintresse, skriver Hyresbostäders marknadschef Lars Löfgren.

Foto: Gunnar Hagberg

Insändare2021-05-23 20:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

Detaljplanen tog fasta på att kvarteret Höken var avsedd och planerad för bostäder i form av kvartersmark redan från tiden när Kneippen en gång i tiden blev till. När denna tomt dessutom mest bestått av sly och varit allmänt otillgänglig i årtionden var det ytterligare skäl till att göra något som är bra för flera.


Som det brukar bli när det gäller att bygga i redan bebyggda områden använde några intillboende sin rätt att överklaga. Det är denna överklagandeprocess som refereras till i insändaren – men vi på Hyresbostäder har inte stridit mot vare sig Länsstyrelse eller miljödomstolar utan drivit frågan på samma sätt som de till antalet få personer som i samma instanser själva drivit frågan upprepade gånger. Där vi strider för behovet av fler bostäder i Norrköping. 

På samma sätt som dessa personer inte rättat sig efter domstolsbeslut utan ständigt överklagat på nytt, har vi på Hyresbostäder, som tar ansvar för hela Norrköpings behov av bostäder och att ge fler möjligheten att bo i vackra och populära miljöer också drivit frågan vidare.  Vi tar ansvar för helheten, inte för egenintresse.

Tyvärr kostar en sådan här process pengar, mycket pengar, men samtidigt har vi den största respekt för att alla åsikter ska komma till tals.  Med det sagt kvarstår ändå grundproblemet – Norrköping växer, det behövs fler bostäder och inte minst bostäder i områden där många människor vill bo. Finns det en tomt som är avsedd för att bygga hus på i en sådan stadsdel – då är det vår skyldighet att försöka göra det. Och den skyldigheten tänker vi leva upp till. Det är vårt ansvar som Norrköpings egna bostadsbolag. Alla har rätt till ett hem de kan kalla sitt – i hela Norrköping.