Vi måste fortsätta våga tro på människan

Allt är inte svart eller vitt i politiken menar Lars Stjernkvist i en krönika i NT.

Vi måste fånga upp människor i tidigt stadie i livet och arbeta med förebyggande insatser, skriver Helen Andersson, förskollärare.

Vi måste fånga upp människor i tidigt stadie i livet och arbeta med förebyggande insatser, skriver Helen Andersson, förskollärare.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Insändare2022-09-10 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är villig att instämma. I dagens politiska valdebatter har de flesta partiledarna ett svar på hur de ska få stopp på bland annat skjutningarna i Sverige. 

Om det vore så enkelt tror jag att problemet hade varit löst för länge sedan. Till sakfrågan hör att det inte är så enkelt, jag anser att Sverige behöver gå till botten med problemet och inte enbart fokusera på exempel hårdare straff. Vilka är människorna som skjuter och hur hamnade de i dessa kriminella situationer? 

Vi behöver kartlägga och ringa in grundproblemet för att sedan arbeta på hållbara lösningar. Jag arbetar som förskollärare och i mitt arbete är förebyggande insatser en stor del av mitt arbete. Om pedagoger ligger steget före kan vi på lång sikt i samverkan med skolan och barnets familj förebygga till exempel utanförskap. Detta gör vi genom att möta varje enskild individ efter barnets förutsättningar och behov. Vid särskilda behov görs kartläggningar, handlingsplanerar följt av att insatserna utvärderas. 

Denna metod menar jag kan jämföras i frågan om Sveriges kriminalitet. Vi måste fortsätta våga tro på människan och stå upp för Sveriges värdegrund som är byggt på begreppen demokrati och solidaritet. Självklart kan inte frågan om lagar och straff ignoreras, men genom att enbart fokusera på straff löser vi inte grundproblemet! Vi måste fånga upp människor i tidigt stadie i livet och arbeta med förebyggande insatser.