Vi liberaler går ofta före och tar ställning före andra

”Karin” skriver i NT om att hon ogillar liberalernas positiva inställning till flyg och kärnkraft samtidigt som vi säger nej till vindkraftsindustrier.

Vi liberaler kommer även fortsättningsvis lyfta fram flyg som en del av vår gemensamma infrastruktur, skriver Reidar Svedahl (L) och fredrik Bergquist (L).

Vi liberaler kommer även fortsättningsvis lyfta fram flyg som en del av vår gemensamma infrastruktur, skriver Reidar Svedahl (L) och fredrik Bergquist (L).

Foto: Thomas Möller

Insändare2023-07-16 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Inga behov av planer utan förankring i verkligheten" 

Vi liberaler går ofta före och tar ställning före andra partier. Vi var tidigt positiva till EU och det tog tid innan vi fick majoritet för det i Sveriges riksdag. Vi har länge sagt att Sverige bör bli medlemmar i Nato och sedan Ukraina invaderades av Ryssland har Sverige genomfört en rekordsnabb ansökningsprocess och blir när som helst medlemmar i försvarsalliansen. Vi är också ett kärnkraftsvänligt parti som tidigt tog ställning för SMR (små modulära reaktorer) som en viktig del av framtidens energiförsörjning. Idag delar en majoritet av svenska folket vår inställning till kärnkraft.

Tekniken för SMR finns redan idag och det sker en snabb teknikutveckling av flera stora företag. Branschens uppfattning är att 2030 är en rimlig målsättning för kommersiell användning. För Norrköpings del skulle en etablering innebära flera hundra arbetstillfällen och tillgång till planerbar fossilfri el vilket i sin tur ökar vår attraktionskraft som etableringsort.

Vi kan inte beordra ett företag att bygga ny kärnkraft i Norrköping eller peka ut var de ska lokalisera sin verksamhet utan det är beslut som baseras på kommersiella villkor och som slutligen avgörs av det enskilda företaget. Precis som vi alltid arbetar med företagsetableringar kommer vi vara öppna och lyhörda för de förutsättningar som krävs för aktuell etablering.

Vi följer utvecklingen på riksplanet och förutsätter att de reformer och lagändringar som Tidö-avtalet säger kommer att genomföras.

Vi liberaler kommer även fortsättningsvis lyfta fram flyg som en del av vår gemensamma infrastruktur. Vi ser att det inom flyget sker en teknikutveckling som inom några år kommer möjliggöra fossilfria respektive eldrivna reguljärlinjer. Det finns ett antal utredningar som visar att flygplatsen som nav för flygbranschen är samhällsekonomiskt försvarbar och det vore slöseri att nu inte möjliggöra för oss att få ut ännu mera nytta av vår flygplats. Norrköpings flygplats ska utvecklas och vi har aldrig haft fler möjligheter till detta än vi har nu.

Chartertrafiken är enligt oss ett bra komplement till all annan verksamhet som bedrivs vid flygplatsen. Det möjliggör för boende i närområdet att på ett bekvämt sätt resa utomlands. En beräkning visar att hittills har varje charterbiljett kostat skattebetalarna cirka 400 kronor medan varje biljett till Symfoniorkestern kostar skattekollektivet ungefär 2000 kronor. Dessutom är det betydligt fler Norrköpingsbor som betalar för att flyga från Norrköping jämfört med det antal som betalar för en konsert med Symfoniorkestern. Vi ställer inte dessa verksamheter mot varandra utan vill visa på att det finns fler delar inom Norrköpings kommun som subventioneras.

Avslutningsvis – precis som ”Karin” skriver är vi ett litet parti. Vi gick till val på att säga nej till vindkraftsindustrier och ja till Norrköpings flygplats.

Vi bildar nu en majoritet där vi fått genomslag för detta. Det är så en demokrati fungerar. Vi kommer fortsätta jobba för att utveckla flygplatsen och ser gärna att kommande elflyg får möjlighet att använda lokalt producerad el från små modulära reaktorer.