Vi letar efter lämplig tomt för ny skola

Vi planerar för en nybyggnation. Arbetet med att hitta en lämplig tomt pågår, skriver Kikki Liljeblad (S) ordförande i utbildningsnämnden.
Vi planerar för en nybyggnation. Arbetet med att hitta en lämplig tomt pågår, skriver Kikki Liljeblad (S) ordförande i utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden och utbildningskontoret är väl medvetna om att lokalerna som delar av gymnasiesärskolans individuella program finns i inte är ändamålsenliga.

Insändare 8 februari 2022 07:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

Personalen behöver nya lokaler för att få en förbättrad arbetsmiljö och eleverna för en ökad tillgänglighet, mer anpassad för den undervisning som bedrivs. Därför har vi också satt igång ett arbete med nya lokaler. 

Den plan som fanns var en skola på Himmelstalundsområdet. Eftersom förutsättningarna under planeringen förändrats med den befintliga hyresgästen och att vi ser ett visst ökat behov kommer det dock inte vara en bra lösning. Därför har vi behövt ta ett omtag och planerar istället för en nybyggnation. Arbetet med att hitta en lämplig tomt pågår.

Fram till detta står färdigt, vilket kan tänkas kring 2025-2026, så tittar vi också på en lösning med att evakuera de berörda enheterna till en tillfällig och godtagbar lösning tills dess att en permanent gymnasiesärskola finns färdigbyggd. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa