SD: "Rädda bilen från EU:s klåfingrighet"

Bilen behövs för att få livspusslet att gå ihop för dem som bor på landsbygden. Bilen är också en del av vårt kulturarv, anser sverigedemokraterna Patrik Jönsson och Sten Bäck.

En del av det svenska kulturarvet, tycker sverigedemokraterna Patrik Jönsson och Sten Bäck.

En del av det svenska kulturarvet, tycker sverigedemokraterna Patrik Jönsson och Sten Bäck.

Foto: Jessica Gow/TT

Insändare2024-06-07 07:54
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I det svenska samhället är landsbygden hjärtat som håller Sverige i takt med sina traditioner och värderingar. För många på landsbygden har bilen en självklar och nödvändig plats i tillvaron. Bilen behövs för att få livspusslet att gå ihop. Den behövs för att ta sig till sitt arbete, studier, handla eller skjutsa sina barn. Den är också en del av vårt kulturarv. Men vad händer när EU:s långa arm sträcker sig in i våra liv och äventyrar det vi håller kärt?

Förbränningsmotorn utmålas ofta som mänsklighetens största fiende, när det i själva verket är precis tvärtom. Utan förbränningsmotorn hade vi inte haft mat på bordet, kläder eller möbler. Samhället skulle kollapsa direkt. Även om vi strävar efter elektrifiering, ligger en total elektrifiering av transportsektorn fortfarande decennier bort.

Eftersom vi behöver tunga och långa transporter så behövs också förbränningsmotorn. Därför behövs också bränslen till priser som inte knäcker företagens, konsumenternas och landsbygdens ekonomi.

Medan Socialdemokraterna försöker höja både reduktionsplikten och bränsleskatterna, levererade regeringen och Sverigedemokraterna vid årsskiftet en sänkning av bränslepriset genom sänkt reduktionsplikt, där priset på diesel på kort sikt minskats med cirka. 4,60 kronor per liter efter skattehöjningen, visar Konjunkturinstitutets senaste rapport.

Tyvärr är det inte bättre ställt i EU, som direkt vill förbjuda nyförsäljning av förbränningsmotorer från 2035 – ett illa utrett förslag som inte kommer att kunna genomföras utan orimliga konsekvenser. När motorförbudet lades fram i EU-parlamentet stod samtliga svenska partier utom Sverigedemokraterna bakom det.

Genom End of Life-direktivet försöker EU därtill tvinga oss att skrota våra älskade veteranbilar. Dessa fordon är mer än bara farkoster – de är en del av vår historia och vår kultur. Att tvingas skrota dem är som att riva ut en del av våra hjärtan. Sverigedemokraterna säger ifrån. Vi kommer aldrig tillåta att EU förstör vår fordonskultur. Vi kommer att kämpa för att våra veteranbilar ska få leva vidare.

Det är dags att säga stopp till EU:s klåfingrighet och låta landsbygden blomstra fritt.