Vi kan inte garantera platser för boendeparkering

Medan spårvagnsspåren på Nygatan byts ut är det problem för dem som har boendeparkering i området.
Medan spårvagnsspåren på Nygatan byts ut är det problem för dem som har boendeparkering i området.

Vi har full förståelse för att parkeringsituationen i dagsläget inte är helt tillfredsställande för boende kring de områden som berörs av spårbytet på Nygatan.

Insändare 25 april 2021 10:16
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

Det har kommit in många frågor om ersättningsplatser under den period som spårbytet av den första delsträckan pågår, det vill säga till slutet av juni. 

Kommunen är medveten om behovet av fler parkeringsplatser i området, och utökade den 20 april med 15 platser för boendeparkering på Södra promenadens norra sida mellan Korsgatan och Humpgatan.


I första spårbytesetappen mellan Kungsgatan och S:t Persgatan hänvisar vi till parkeringar på Korsgatan, Humpgatan och parkeringsplatserna på Södra promenaden, Källvindsgatan och andra närliggande gator.

Vi kan tyvärr inte garantera lediga platser för boendeparkering, utan parkering är möjlig i mån av plats, och i första hand ska parkering prioriteras besökande till målpunkter.

De avgiftsbelagda parkeringsplatserna är även fria nattetid mellan 20-08 på vardagar, 15-08 på lördagar och helt avgiftsfria på söndagar och fria att använda för boende i närområdet.

I slutet av juni planeras Nygatan från Humpgatan till Korsgatan vara i drift igen och då är boende-parkeringsplatserna tillbaka på denna sträcka. 

Ämnen du kan följa