Vi i Skärblacka vill också ha välskötta motionsspår

Tycker Ni inte att Skärblackaborna är värda att ha ett bra och välskött motionsspår? frågar signaturen Motionerande pensionär. Bilden är en genrebild.
Tycker Ni inte att Skärblackaborna är värda att ha ett bra och välskött motionsspår? frågar signaturen Motionerande pensionär. Bilden är en genrebild.

I Skärblacka kommundel finns det idag två motionsspår, ett i Kimstad och så det här vid Mårängen.

Insändare 11 februari 2022 12:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är Norrköpings Kommun som ska se till att spåret är i ordning och samarbetsförening på orten är OK Denseln. Deras uppgift är att klippa gräset vid behov samt ta bort sly längs spåret. Dessutom har de till uppgift att om det råkar bli tillräckligt med snö anlägga skidspår. De ska även anmäla till kommunen om det uppstår fel på elbelysningen.

Ansvaret för skötseln ligger alltså på Norrköpings Kommun Kultur & Fritid. 2017 utfördes den senaste insatsen på spåret. Då gjordes ungefär en tredjedel av spåret i ordning bitvis riktigt bra men bitvis lite med hartassen (gammalt uttryck som innebär att det gjordes lite halvdant). Man förväntade sig då att även resten av spåret skulle åtgärdas och beskedet var att resten skulle tas kommande år. Men nu har det gått drygt tre år och inget mer har gjorts i alla fall inte med spåret. Jag vet att man vid flera tillfällen försökt att få ansvarig tjänsteman att komma ut till Skärblacka för att på plats se vad som behöver göras vilket höga vederbörande inte har gjort. När nu även belysningen är ur funktion är det en fördel om besöket görs på dagtid.

Nu ställer jag frågan till ansvarig på kultur & fritid: Tycker Ni inte att Skärblackaborna är värda att ha ett bra och välskött motionsspår? Idag i dessa pandemitider är spåret trots den miserabla skötseln väldigt välbesökt men jag är säker på att ännu fler skulle utnyttja det om det var i bättre skick. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring till varför inget har hänt sedan 2017.

Motionerande pensionär

Svar direkt

Mårängens elljusspår, som är ett kommunalt motionsspår, blev under senhösten 2021 utsatt för ett större sabotage med avklippt elledning och stöld av utrustning. 

Åtgärd är beställd men i dagsläget är det lång leveranstid för den utrustning som behövs till belysningen. Information om detta sitter anslaget vid starten till motionsspåret. Vad gäller elljusspårets markunderlag har insändaren, under synonymen ”skattebetalare”, rätt i att spåret är undermåligt. 

Underhåll av spåret påbörjades för ett antal år sedan men har tyvärr inte slutförts. Kultur- och fritidskontoret kommer göra en ny underhållsplan för upprustning av spåret utifrån budgetens förutsättningar. Varje år utförs kontinuerlig skötsel i form av röjning och klippning av ytor av kommunens skötselförening. 

De närliggande motionsspåren fem kilometer och sju kilometer ägs av OK Denseln och även där genomförs årlig skötsel med driftbidrag från kultur- och fritidsnämnden. Vägen in till parkering vid campingen ansvarar campingarrendatorn för i samverkan med kultur- och fritidskontoret. Varje år fylls nytt material på men då detta är en grusväg uppstår kontinuerligt nya väghål.

Marie Landh, friluftsstrateg, kultur- och fritidskontoret


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa