Vi har inte rätt att frånta oss ansvaret

Det råder fundamentalt olika uppfattningar mellan olika forskare, om det tänkta slutförvarets hållbarhet.

Platsen vid Forsmark kärnkraftverk där SKB planerar att bygga slutförvaret för kärnavfallet från den svenska kärnkraftverken.

Platsen vid Forsmark kärnkraftverk där SKB planerar att bygga slutförvaret för kärnavfallet från den svenska kärnkraftverken.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2022-01-25 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det enda rimliga och intelligenta beslutet bör vara att börja med att placera endast en mindre mängd av det hittills producerad avfallet där, och samtidigt pausa ytterligare produktion av radioaktivt avfall i 100.000 år. Vi får då fakta på bordet. 

Fungerar eller fungerar inte.

Om det visar sig vara en säker metod för slutförvar kan vi återstarta kärnkraftverken då, om inte får vi satsa på sol och vind istället. Visar det sig att slutförvaret fungerar på ett säkert sätt får dom som lever då ett pålitligt beslutsunderlag.

Vi kan inte ha rätt att vältra över ansvaret för det livsfarliga avfallet på 4000 kommande generationer utan att veta att förvaret är säkert.

Det krävs moraliskt handlande även mot dom som kommer efter oss. Bättre att bli ihågkommen med tacksamhet än med hat.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om