Vi har inga planer på tunnelbanestationer i Krokek och Kimstad

Nej det planeras inte för några tunnelbanestationer i vare sig Krokek eller Kimstad, skriver Josef Erixon, projektledare i Norrköpings kommun i sitt svar till Jens Erik Bergvin.

Den ökade kapaciteten i järnvägssystemet, som Ostlänken kommer att innebära, ger möjlighet till just tätare avgångar för bland annat pendeltågen som trafikerar exempelvis Krokek och Kimstad redan idag, skriver Josef Erixon, projektledare vid Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun.

Den ökade kapaciteten i järnvägssystemet, som Ostlänken kommer att innebära, ger möjlighet till just tätare avgångar för bland annat pendeltågen som trafikerar exempelvis Krokek och Kimstad redan idag, skriver Josef Erixon, projektledare vid Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun.

Foto: Marianne Odelius

Insändare2024-05-06 09:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Ska Krokek och Kimstad få tunnelbanestatione?" NT 3/5

Jag förtydligar gärna vad jag syftade på i mitt uttalande i NT angående Ostlänken och kapaciteten. 

Det planeras inte för några tunnelbanestationer i Krokek eller Kimstad. Vad jag menade var att när de nya Ostlänkenspåren är byggda kommer det finnas mer plats på de befintliga spåren. Det gör att pendeltågen inom Östergötland kommer att kunna gå oftare och få en turtäthet som liknar tunnelbanan. Pendeltågen skulle kunna gå så pass ofta att du som resenär inte behöver kolla tidtabellen utan kan förvänta dig att nästa avgång går inom några minuter.

Jag är själv inte uppvuxen i någon storstad men har många gånger rest med tunnelbana och tycker att just turtätheten är en stor tillgång. Den ökade kapaciteten i järnvägssystemet, som Ostlänken kommer att innebära, ger möjlighet till just tätare avgångar för bland annat pendeltågen som trafikerar exempelvis Krokek och Kimstad redan idag. Med fler spår blir det möjligt att på sikt trafikera de idag stängda stationerna i exempelvis Norsholm och Åby. 

Det jag försökte lyfta i intervjun med NT var att Ostlänkens nyttor inte bara handlar om kortare restider för tågresor som exempelvis till Stockholm. Turtätheten för de regionala pendeltågen är minst lika viktigt tillsammans med de förbättrade förutsättningarna att underhålla järnvägssystemet utifrån kapaciteten i spåren. 

Ostlänkenspåren kommer att ha stationer i Linköping, Norrköping, Skavsta och Vagnhärad. När kapaciteten i järnvägssystemet höjs kan antalet tåg som trafikerar exempelvis Södra stambanan öka. Antalet tågresenärer ökar stadigt och vår bedömning är att det kommer finnas underlag för en ökning av såväl regionala som storregionala tågresor i framtiden.