Vi har besökt returpunkter både utomlands och i Sverige

Hej Gert och tack för ditt förslag!

Insändare 19 augusti 2021 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Svar till: "Norrköping bör söka inspiration från andra returpunkter" NT 18/8Under de senaste åren har vi besökt många olika återvinningscentraler både i Sverige och utomlands. Hur man kan säkerställa en god genomströmning och samtidigt skapa säkra trafiklösningar har varit en av de viktigaste frågorna vi har tittat på.Precis som du föreslår, kommer därför separata köer till flera olika funktioner att finnas från start på den tillfälliga Returpunkten på Fiskebyvägen och sedan också införas i Åby under hösten. Att du som kund direkt kan åka till den del av anläggningen där vi tar emot just det avfall du vill lämna kommer att minska kötiden för alla och förbättra servicen.

De avfallstyper som du kommer att kunna lämna via separata köer vid sidan av huvudflödet till rampen, är bland annat förpackningar, trädgårdsavfall, återbruk och farligt avfall.


Ämnen du kan följa
Flytten av Returpunkten

Svedahl om kritiken mot nya returpunkten: "Inte kommunens mest lyckade projekt"

Svedahl om kritiken mot nya returpunkten: "Inte kommunens mest lyckade projekt"

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Insändare: Vem betalar dubbla kostnaden för flytt av Returpunkten?

Vem betalar dubbla kostnaden för flytt av Returpunkten?

Insändare: Oacceptabel hantering av skattemedel

Oacceptabel hantering av skattemedel

Insändare: Returpunkten ett ekonomiskt haveri

Returpunkten ett ekonomiskt haveri
Visa fler
Läs mer!

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Här är företaget som släpper ut mest – trots miljardinvesteringarna • Rådet till Norrköpingsborna: "Alla måste ta sin del"

Här är företaget som släpper ut mest – trots miljardinvesteringarna • Rådet till Norrköpingsborna: "Alla måste ta sin del"