Vi har besökt returpunkter både utomlands och i Sverige

Hej Gert och tack för ditt förslag!

Nodra svarar att de har besökt återvinningscentraler, såväl i Sverige som utomlands, för att utforma en så bra återvinningscentral som möjligt.

Nodra svarar att de har besökt återvinningscentraler, såväl i Sverige som utomlands, för att utforma en så bra återvinningscentral som möjligt.

Foto: Sarah Olsson

Insändare2021-08-19 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Svar till: "Norrköping bör söka inspiration från andra returpunkter" NT 18/8Under de senaste åren har vi besökt många olika återvinningscentraler både i Sverige och utomlands. Hur man kan säkerställa en god genomströmning och samtidigt skapa säkra trafiklösningar har varit en av de viktigaste frågorna vi har tittat på.Precis som du föreslår, kommer därför separata köer till flera olika funktioner att finnas från start på den tillfälliga Returpunkten på Fiskebyvägen och sedan också införas i Åby under hösten. Att du som kund direkt kan åka till den del av anläggningen där vi tar emot just det avfall du vill lämna kommer att minska kötiden för alla och förbättra servicen.

De avfallstyper som du kommer att kunna lämna via separata köer vid sidan av huvudflödet till rampen, är bland annat förpackningar, trädgårdsavfall, återbruk och farligt avfall.