Vi följer skollagen när det gäller skolskjutsarna

Jag tycker Söderköpings kommun ska vara stolt över Waldorfskolan Hammarspången.

12-årige Melker Karlsson får inte åka med den kommunala skolskjutsen eftersom han går i friskola.

12-årige Melker Karlsson får inte åka med den kommunala skolskjutsen eftersom han går i friskola.

Foto: Elisabet Bergquist

Insändare2024-03-17 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Melker 12 får inte längre skolskjuts: "Känns tråkigt" NT 19/12

Sedan 1985 då Waldorfskolan startade, har många familjer från hela landet flyttat till Söderköping av intresse för denna skola och dess

pedagogik. Föräldrar som betalat skatt till kommunen.Den kommunala skolan och Waldorfskolan arbetar ju mot samma mål.

Att från klass 1-9 ge barnen trygghet och kunskap för att sedan söka sej vidare. I artikeln om Melker 12 år som inte får skolskjuts då han går i Waldorfskolan svarar Pernilla Nilsson administrativ chef på samhällsbyggnadskontoret

Vi måste se till att det finns plats på bussen varje dag och ha några platser över för barn som flyttar in och som har rätt till skolskjuts och går i en kommunal anvisad skola. Jag trodde inte mina ögon när jag läste detta. Tiden går och vi har nu 2024. Det har blivit allt vanligare med friskolor. Vi måste vara rädda om våra barn och deras lika värde.

Detta Söderköpings kommun, är ren mobbning.

Maj Britt Hedlund

Svar direkt

Enligt skollagen har elever som går i kommunal skola rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägen längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

När det gäller elever som väljer att gå i en annan skola (friskola eller annan kommunal skola) än den där de blir placerade gäller andra regler, har eleven rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Vi gör en individuell bedömning från fall till fall om skolskjuts kan erbjudas utan att det uppstår ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. 

Skollagen gör alltså skillnad mellan dem som väljer annan skola och dem som går i den skolan där de blivit placerade och av den anledningen görs vår bedömning rörande skolskjuts på olika sätt för dessa två grupper av elever. 

Linda Wahlman, förvaltningschef Samhällsbyggnad