Vi följer resandet på alla linjer i länet över tid

Utredningarna och därmed statistiken kring kollektivtrafiken i Svärtinge är offentlig, förklarar Mattias Näsström, biträdande trafikchef för Östgötatrafiken i sitt svar på en tidigare insändare.

Insändare 4 oktober 2022 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Svärtingebo ställer frågan på nytt" NT 29/9

De trafikutredningar som ligger till grund för det nya linjenätet och tidtabellerna i östra Östergötland, som började gälla i somras, har beslutats av Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland. 

 

De nya tidtabellerna och linjenätet är en satsning och förväntas resultera i 70 000 fler hållbara resor per år. Den resandestatistik som utredningarna grundar sig på kommer från tiden före pandemin och är från vardagar under vintern när så många som möjligt reser. Resandestatistiken från biljettsystemet är verifierad med manuella kontroller. Vi följer resandet på alla linjer i länet över tid, och det är mycket sällan det sker några stora förändringar av resandet mellan åren annat i de fall vi gör om trafiken.

 

Den aktuella utredningen angående kollektivtrafiken i Svärtinge och alla andra utredningar som Trafik- och samhällsplaneringsnämnden beslutar om är offentliga och finns att hämta hem från Region Östergötlands hemsida. Om de skulle upplevas som svåra att hitta går det bra att kontakta vår kundservice på Östgötatrafiken så hjälper vi gärna till.


 
 
 
 
 
 
Kollektivtrafikförändringar

Klart: Så förändras landsbygdstrafiken efter kritiken • Orten blir helt utan linjetrafik • "Enklare upplägg"

Klart: Så förändras landsbygdstrafiken efter kritiken • Orten blir helt utan linjetrafik • "Enklare upplägg"

Här får regionrådet ta emot kritiken mot busslinjerna ✔Medborgarförslag ✔"Då har väl jag redan slutat skolan"

Här får regionrådet ta emot kritiken mot busslinjerna ✔Medborgarförslag ✔"Då har väl jag redan slutat skolan"
Visa fler
Ämnen du kan följa