Vi behöver möta alla ungdomar - satsa på mentorer

Vi behöver förstå att det finns mycket stora problem och utmaningar i vårt samhälle idag, inte minst då gällande kriminaliteten.

Insändare 25 januari 2023 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det pratas och diskuteras om olika åtgärder som ska sättas in tidigt och det bedrivs möten efter möten där ”kloka” förslag diskuteras och beslut kanske tas? Men vad verkar detta leda till? Det pratas om att förebyggande åtgärder måste till tidigt och så vidare, men vad görs rent praktiskt efter alla eventuella beslut? 

 

Vi landar ständigt i att det saknas resurser som i sin tur saknar pengar. Det finns idag vad jag vet ett par gymnasieskolor i Norrköping som har heltidsanställda mentorer. Dessa mentorer ska när allt fungerar tillfredsställande ha ansvar för i princip allt förutom själva ämnet, för där är läraren ansvarig. Mentorn är en klassföreståndare/vuxen som fungerar som en nära kontakt med eleven och dess vårdnadshavare. 

Det kan gälla i princip vad som helst, från privata problem till att inte klicka med läraren eller ett betyg som hen vill uppnå. Mentorn bygger förtroende med eleven och hen sätter inga betyg och har tystnadsplikt vilket uppskattas väldigt mycket av de flesta elever. Ibland vill eleven hänga lite och bara skratta och må bra och ibland behöver eleven både stöd och bli coachad framåt i olika ämnen, men inte minst i livet. 

 

Eleven vet när förtroendet är byggt att hen kan prata med mentorn om allt. Ibland leder dessa samtal vidare till kuratorn. Det här är en vinnande melodi. Mentorn är också den som oftast ser varningstecknen tidigt. I elevens värld vet hen att mentorn, det vill säga den vuxne alltid finns där i alla väder oavsett om hen har gjort något bra eller mindre bra. Det här är ett bra initiativ från dessa skolor där vi ger ungdomarna en möjlighet till trygghet. 

Det finns självklart ännu mera att göra såklart, men detta är en fantastisk insats för ett tryggare samhälle. Vi behöver lyssna på varandra och inte döma så fort något händer. Detta som sker nu i samhället är att vi släcker bränder och väntar på att nästa brand ska uppstå. 

 

Det här är inte svaret på allt, men jag se gärna att detta med heltidsanställda mentorer börjar redan i årskurs ett i grundskolan. Ja det kommer kosta pengar, men vad kostar alla sprängningar och skjutningar? Sedan ska vi absolut inte glömma bort det fantastiska som våra lärare gör för dessa ungdomar, de har ett stort och krävande ansvar. Det är väl jättebra att lärarna får möjligheten att fokusera på det som de är bäst på och slipper ta i alla andra problem som uppstår bland de unga som är så tidskrävande.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa