Vi behöver fortsätta att stötta varandra

Vi arbetar ständigt för att ge vården goda förutsättningar, skriver vårddirektörerna Jessica Frisk och Ninnie Borendal Wodlin i sitt svar till "Sjuksköterska på vårdavdelning".

Insändare 11 januari 2022 12:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"När jag väl ber om hjälp finns inte hjälpen där" NT 6/1

Vårdgivaren, det vill säga Region Östergötland, är ansvarig för patientsäkerheten. Som arbetsgivare är regionen även ansvarig för medarbetarnas arbetsmiljö. Vi arbetar ständigt för att bemanningen ska vara tillräcklig – på Vrinnevisjukhuset, liksom på alla andra vårdavdelningar. Både för att patienten ska få en god vård, och för att medarbetare och chefer ska ha en hanterbar situation. Det är två av våra mest prioriterade frågor, både på kort och lång sikt.

 

Med det sagt, vi befinner oss i ett exceptionellt läge. Pressen på vården och våra medarbetare och chefer är hård. Vid sidan av pandemin så innebär även andra virussjukdomar, som vinterkräksjuka, säsongsinfluensa och RS-virus, en tung belastning för många verksamheter. Det är också därför som länets alla tre sjukhus, sedan mitten av december, på nytt befinner sig i stabsläge. Det gör att vi kan styra de befintliga resurserna på ett så bra sätt som möjligt.

 

Eftersom en majoritet av de som behöver intensivvård för covid-19 är ovaccinerade, arbetar regionen enträget med att informera om vikten av vaccination, och att erbjuda tider. Allt för att frigöra vårdkapacitet – och i förlängningen rädda liv.

Många av våra verksamheter är inne i en väldigt utdragen och svår situation, det går inte att komma ifrån. Vi följer hela tiden utvecklingen noga, parerar de svårigheter som uppstår och har hittat lösningar genom att arbeta tillsammans över verksamhetsgränserna, liksom på alla nivåer. Vi behöver fortsätta att stötta varandra genom den här perioden så att alla får den vård de behöver.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa