Vi arbetar för fullt med tillfällig returpunkt

Nu har returpunkten på Stohagsgatan varit stängd i några veckor.

Returpunkten Stohagsgatan

Returpunkten Stohagsgatan

Foto: Thomas Möller

Insändare2021-08-12 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Svar till: "Hur blev det såhär med Returpunkten?" NT 13/8

Under denna tid har antalet besök på Nodras övriga 4 returpunkter i kommunen ökat och den största ökningen har skett i Åby. På besöksstatistiken ser vi att det förekommer viss köbildning under populära tider men också att det finns tider då man helt kan slippa köer. Ni som planerar att besöka returpunkten i Åby de närmaste veckorna kan se hur belastningen ser ut vid olika tider på vår hemsida. I samband med stängningen genomförde Nodra flera åtgärder för att hantera den högre belastningen. Vår bedömning är att dessa åtgärder har varit tillräckliga för att upprätthålla en acceptabel servicenivå under den begränsade tid som vi inte kan erbjuda en centralt placerad returpunkt i Norrköping.

Arbetet med att etablera en tillfällig returpunkt på Fiskebyvägen i väntan på Nodra Park pågår nu också för fullt. Siktet är inställt på att vi ska kunna ta emot norrköpingsbornas grovavfall på denna anläggning inom kort. Här kommer vi att kunna erbjuda all den service ni är vana vid från våra övriga returpunkter. Vi kommer också genomföra flera förbättringar jämfört med Stohagsgatan såsom säkrare trafikmiljö med separerade områden för kunder och yrkestrafik samt att hela köbildningen ryms inom anläggningen.

Sommarens returpunktsdebatt har satt fingret på en viktig fråga både för Nodra, för Norrköpings kommun och för alla som behöver mark för att driva verksamhet. Nodras arbete med att hitta ett nytt läge för en returpunkt i Norrköping påbörjades redan 2015. Sedan 2017 har arbetet drivits fokuserat i projektform med målet att anläggning skulle stå klar våren 2021. Den planerade Nodra Park kommer dock tidigast att kunna invigas sent 2023.

Då är inte tiden för nya överklaganden medräknad. Det finns alltså en risk för att det dröjer ännu längre att etablera denna viktiga samhällsfunktion som genererar 300 000 besök och hanterar 15 000 ton avfall varje år. När den långa etableringstiden dessutom medför att en kommunal samhällsviktig verksamhet tränger ut en annan utan att ersättning har hunnit anordnas, så ställs frågan på sin spets.

Här ser vi från Nodras sida ett behov av ett förbättrat samarbete både inom rådhuskoncernen och inom Norrköpings kommun som helhet. Vi behöver alla vara större än våra egna respektive ansvarsområden och arbetsuppgifter och ta ansvar för att se helheten i det gemensamma uppdraget gentemot våra invånare.