Vi är inte nöjda med de hjälpmedel som erbjuds

I många andra regioner finns ett krav att arbetsterapeuten ska särskilt notera vilka konsekvenser det får för den hjälpmedelsanvändare som inte får ett önskat hjälpmedel för att underlätta vardagen, skriver Marie Bager och Krister Johansson från Neuroförbundet.
I många andra regioner finns ett krav att arbetsterapeuten ska särskilt notera vilka konsekvenser det får för den hjälpmedelsanvändare som inte får ett önskat hjälpmedel för att underlätta vardagen, skriver Marie Bager och Krister Johansson från Neuroförbundet.

Hjälpmedel förskrivs av arbetsterapeuter ute i kommunerna och av kliniker i regionen.

Insändare 23 februari 2022 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sodexo håller ordning på vem som har vilket hjälpmedel och servar dem när de inte fungerar. Hjälpmedelspolicyn, regelverket, tas fram i samverkan mellan alla tretton kommunerna och regionen. Alla kommunerna måste vara överens om vilket sortiment som ska erbjudas, vilka regler som ska styra och kriterier för vem som kan erbjudas ett visst hjälpmedel samt vilket syfte och stöd hjälpmedlet ska uppfylla.

Kommunerna  betalar hyra för varje kommuninnevånares förskrivna hjälpmedel till Sodexo.

I Neuroförbundet är våra medlemmar inte nöjda med de hjälpmedel som de blir erbjudna. Det har visat sig mer tydligt under pandemin. Andra grupper av medborgare har lagt om livsstil, vistas mer ute i naturen, tar sig till de nya paddelhallarna och andra aktiviteter som främjar en god hälsa.

Våra medlemmar har blivit mer inlåsta än tidigare. De avråddes att åka färdtjänst och resorna minskade till hälften.

Bassängerna stängdes och andra grupp aktiviteter stannade av på grund av restriktioner.

Nu ser vi stora svårigheter att komma igång, många har blivit sämre, de har mycket svårare till förflyttningar och vikten har ökat. Då kommer fler följd sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och en psykiskt sämre hälsa.

I många andra regioner finns ett krav att arbetsterapeuten ska särskilt notera vilka konsekvenser det får för den hjälpmedelsanvändare som inte får ett önskat hjälpmedel för att underlätta vardagen. Vad blir konsekvensen om man endast har en rullstol som man bara kan manövrera inomhus, eller inte får en arbetsstol som till exempel underlättar eget arbete i köket. Om en ny rullstol inte kan lyftas in i bilen av anhöriga osv.

I kommunerna och regionen diskuteras hela tiden hur alla, även vi inom organisationerna, ska jobba mot målet för allas bättre hälsa. Nu måste även de som har funktionsnedsättningar aktivt inkluderas. Det kan aldrig bli ekonomiskt försvarbart att de som har en kronisk diagnos vilken sätter stopp för de vanliga möjligheterna till ett aktivt liv, får fler problem med hälsan, på grund av att nödvändiga hjälpmedel inte förskrivs i vår region.

Vi måste se hela individen, hela dygnet och stödet som krävs för varje persons möjlighet till ett mer aktivt liv efter förmåga. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa