Verksamhetschefen: Jag förstår er frustration

När utredningen om vårt agerande är klar kommer vi att vara transparenta med vad den visar och informera berörda, skriver Anneli Granath, verksamhetschef i slutrepliken om LSS_boendet på Havregatan.

Det som vi hittills har gjort är att vi har stöttat upp med en extra ledningsfunktion som kommer att vara på plats under en period. Vi har också extra resurser i form av vård- och omsorgspersonal och stödpedagoger, skriver Anneli Granath verksamhetchef.

Det som vi hittills har gjort är att vi har stöttat upp med en extra ledningsfunktion som kommer att vara på plats under en period. Vi har också extra resurser i form av vård- och omsorgspersonal och stödpedagoger, skriver Anneli Granath verksamhetchef.

Foto: Axel Johansson

Insändare2023-11-16 09:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Riskanalysen skulle gällt för de boende också" NT 7/11

Jag vill inledningsvis säga att jag förstår er frustration och beklagar att vi har hamnat i den här situationen på LSS-boendet på Havregatan. Brukarna ska kunna känna sig trygga och ha de bästa förutsättningarna att må bra.

Det som händer nu är att vi arbetar på med att skapa goda förhållanden på enheten både på kort och långt sikt.

Det som vi hittills har gjort är att vi har stöttat upp med en extra ledningsfunktion som kommer att vara på plats under en period. Vi har också extra resurser i form av vård- och omsorgspersonal och stödpedagoger.

Några medarbetare som finns på enheten har kännedom om brukarna sedan tidigare och det pågår även rekrytering av nya medarbetare. Men precis som ni skriver tar det tid att bygga upp tillit och lära sig att kommunicera med varandra. 

Parallellt med arbetet på plats pågår en utredning av situationen på boendet och där ingår också det som beskrivs som avsaknad av information och kvalitetsbrister. 

Vi tittar på vårt agerande från kommunens håll och det finns frågetecken som vi behöver få klarhet i. Jag vill inte föregå utredningen, som sker i enlighet med våra riktlinjer, men när den är klar kommer vi att vara transparenta med vad den visar och informera berörda. 

De riskanalyser som har gjorts gäller både verksamheten och brukarna. Om ni vill ta del av någon av dem är ni välkomna att begära ut handlingen via vård- och omsorgskontoret, där förfrågan hanteras enligt våra rutiner.

Det pågår en utredning av situationen på boendet och där ingår också det som beskrivs som avsaknad av information och kvalitetsbrister, skriver Anneli Granath verksamhetschef.
Det pågår en utredning av situationen på boendet och där ingår också det som beskrivs som avsaknad av information och kvalitetsbrister, skriver Anneli Granath verksamhetschef.