Vem har tvingat er att stänga Returpunkten?

Detta är det ultimata beviset för den inkompetens som uppenbart finns hos ansvariga politiker och tjänstepersonal inom Norrköpings kommun.

Insändare 16 juni 2021 20:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Vi var tvungna" enligt affärsområdeschefen Anders Karlsson på Nodra. Jag undrar ... - vem har tvingat er till detta? Marken för nuvarande Returpunkt ägs av kommunen och det bygge som pågår och ska ta nämnda mark i anspråk är Norrevo som även de är ett kommunalt bolag. 

Alltså ett helt internt kommunalt ärende. Var finns samordningen inom dessa kommunala enheter? Har någon gjort en konsekvensanalys av nu fattat beslut när vi 250 000 besökare skall åka tiotusentals extra mil per år till Åby, Krokek, Skärblacka eller Östra Husby.

Dessutom ta av det dyraste vi har ... - vår tid för att stå i kö.

 

Som skattebetalare i Norrköping vill jag få svar på följande frågor ... 

1. Vem är ytterst ansvarig för handläggning av detta ärende? 

2. När fattades beslutet att Norrevo skulle bygga på den nu aktuella marken där Returpunkten ligger? 

3. Vem fattade detta beslut? 

4. När visste Nodra att Returpunkten skulle "tvingas" flytta? 

5. Vilka åtgärder har Nodra gjort sedan detta datum var känt för att hitta en ny plats? 

 

Att "det som hindrat oss från att hitta en ny plats i tid för den nya Returpunkten är bland annat att det är väldigt ont om planlagd industrimark och att mycket mark i Norrköping är förorenad", säger Anders Karlsson på Nodra. Detta kan ju inte dykt upp som en nyhet utan bör redan ha varit känt när beslutet om att flytta Returpunkten togs. 

"Vi trodde att vi skulle kunna öppna redan 2020", säger Anders Karlsson. Nu vet han inte ens när en tillfällig lösning finns på plats ... - "så snabbt det bara går". För mig är detta inget svar. Är det imorgon, om några veckor eller månader eller under 2022? 

Avslutningsvis. När politiker och tjänstepersonal inom Norrköpings kommun inte gör sitt jobb ska vi medborgare och skattebetalare stå för "lagliga lösningar". Ridå!


Ämnen du kan följa
Flytten av Returpunkten

Svedahl om kritiken mot nya returpunkten: "Inte kommunens mest lyckade projekt"

Svedahl om kritiken mot nya returpunkten: "Inte kommunens mest lyckade projekt"

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Nodra om bygget av nya returpunkten: "Det får ta den tid det behöver"

Insändare: Vem betalar dubbla kostnaden för flytt av Returpunkten?

Vem betalar dubbla kostnaden för flytt av Returpunkten?

Insändare: Oacceptabel hantering av skattemedel

Oacceptabel hantering av skattemedel

Insändare: Returpunkten ett ekonomiskt haveri

Returpunkten ett ekonomiskt haveri
Visa fler