Vem gav vår mamma morfin på korttidsboendet?

Har inte vård och omsorg inom Norrköpings kommun skyldigheter att skriva avvikelserapporter?

Vi har fortfarande inte fått svar på hur vår mamma kunde ramla. Och hur kunde hon ha fått morfin då ingen sjuksköterska tittat på henne. Svaren har uteblivit, skriver döttrarna Inga-Lill Fredriksson och Annette Larsson.

Vi har fortfarande inte fått svar på hur vår mamma kunde ramla. Och hur kunde hon ha fått morfin då ingen sjuksköterska tittat på henne. Svaren har uteblivit, skriver döttrarna Inga-Lill Fredriksson och Annette Larsson.

Foto: Joakim Serrander

Insändare2021-07-07 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter fall i hemmet i slutet av oktober 2020 opererades vår mamma för en fraktur och fick en ny höftkula på vänster sida. När hon tillfrisknat kom hon till korttidsboendet Gamla Övägen 27. 

Vi fick träffa henne samma dag som hon kom dit, den12 november. Hon satt då i rullstol. Mamma hade de senaste åren svårt att få fram ord och att uttrycka sig och hon förstod inte varför hon hade ett larm eller hur det skulle användas.

På eftermiddagen dagen därpå får jag ett samtal från boendet, mamma har ramlat och vänsterbenet hade en onaturlig vridning så hon hade fått remiss till röntgen. 

Min syster ringde röntgen och akuten senare på kvällen och fick veta att mamma skickats tillbaks till boendet, utan åtgärd, då det inte fanns någon remiss?

Efter flera samtal med boendet var mamma till slut på väg till röntgen, sent på eftermiddagen den 14 november.

Den 4 december gjorde jag en klagan till Norrköpings kommun då vi fortfarande inte fått veta hur hon hade ramlat. Efter telefonsamtal ifrån en enhetschef på boendet fick vi veta att ett antal fel hade begåtts i hanteringen av mamma och det skulle utredas. 

Nu har det har gått mer än sex månader sedan dess. Vid ett telefonsamtal den 24 maj med en enhetschef som ansvarade för utredningen, har vi fått veta:

Att mamma ramlade samma dag som hon kom till boendet, men vi fick inte information om det förrän ett dygn senare.

Att missen med remissen till röntgen har skickats vidare till regionen.

Att sjuksköterska inte tillkallades förrän dagen efter.

Att mamma inte led för hon fick morfin hela tiden.

Att mamma hade flera underliggande sjukdomar, som det skulle vara en ursäkt?

Men, vi har fortfarande inte fått svar på hur hon kunde ramla. Och hur kunde hon ha fått morfin då ingen sjuksköterska tittat på henne. Svaren har uteblivit.

Mamma avled den femte december, hon orkade inte med ännu en operation.

Inga-Lill Fredriksson

Annette Larsson gm Inga-Lill

Svar direkt

Jag beklagar vad som hänt din mamma, och även att utredningen har tagit tid. 

Anledningen till att den inte blev klar så snabbt som man kunnat önska är att coronapandemin påverkat vår verksamhet även under våren.

När det framkom att vård och behandling inte hade fungerat som det ska startade vi en händelseanalys för att se hela händelseförloppet, enligt de rutiner vi har. Det visade sig att det fanns brister i händelseförloppet, som vi noggrant har gått igenom. Efter samtal med er närstående i maj framkom fler frågor som var viktiga att se över, vilket gjorde att det drog ut på tiden ytterligare. Svaret blev klart nu i slutet av juni och har skickats till närstående. Vi har även påbörjat en handlingsplan för att arbeta med det som framkommit. 

Anneli Granath, områdeschef, vård- och omsorgskontoret