Vem är det som göder kriminella gängen?

Den organiserade brottsligheten sprider sig som en cancersvulst i samhällskroppen, skriver Bengt Cete, miljöpartist.

Så länge det finns en marknad finns det alltid någon som är beredd att leverera. Så länge det finns en marknad finns det alltid någon som går in och fyller det tomrum som uppstår när någon annan åker fast, slriver Bengt Cete, miljpartist. På bilden ett parti beslagtaget kokain.

Så länge det finns en marknad finns det alltid någon som är beredd att leverera. Så länge det finns en marknad finns det alltid någon som går in och fyller det tomrum som uppstår när någon annan åker fast, slriver Bengt Cete, miljpartist. På bilden ett parti beslagtaget kokain.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2024-04-07 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ropen på hårdare tag och längre straff klingar högljutt i debatten, inte minst från den högra halvan av den politiska arenan.

Kriminaliteten omsätter årligen flera miljarder kronor, varav ungefär hälften kommer från bedrägerier från välfärdssektorn, och där är det är myndigheternas och politikerns ansvar att bekämpa detta. 

Men resten av pengarna kommer från civilsamhället, det vill säga oss vanliga medborgare som väljer att köpa gängens narkotika, alkohol, stöldgods och svarta tjänster. 

Så länge det finns en marknad finns det alltid någon som är beredd att leverera. Så länge det finns en marknad finns det alltid någon som går in och fyller det tomrum som uppstår när någon annan åker fast. I ett samhälle där den sociala hållbarheten urholkas växer också lusten till snabba vinster. Ett allvarligt hot mot hållbarheten är utarmningen av skolsystemen där allt fler ungdomar i dag lämnar skolan utan gymnasiekompetens och därmed börjar vuxenlivet i stark uppförsbacke. 

Ett samhälle som sviker barn och unga underminerar den sociala hållbarheten. För de som hamnar i utanförskap är genvägar till framgång alltid lockande och där erbjuder de kriminella gängen tillhörighet och pengar.

Ansvaret för samhällsutvecklingen ligger inte enbart på politiker och myndigheter, det ligger också på oss enskilda medborgare. Så länge vi göder gängen har vi också ett ansvar för konsekvenserna av deras brottslighet. Miljöpartiers politik syftar till att bygga ett ekologiskt, socialt och demokratiskt hållbart samhälle. Det hållbara samhället bygger vi gemensamt och då tar vi också ansvar för konsekvenserna för våra handlingar.