Vattenfall har bara tänkt kortsiktigt

Läste med intresse Elizas insändare och håller med henne om att området inte får bli ett nytt Dubai.

Vattenfall har bara velat komma så billigt undan som möjligt, skriver Bo Karlsson.

Vattenfall har bara velat komma så billigt undan som möjligt, skriver Bo Karlsson.

Foto: Thomas Möller

Insändare2021-03-13 17:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Borde ha kontrollerat Adler det första man gjorde" NT 5/3

Vattenfall skulle ha tagit sitt ansvar och rivit hela anläggningen och återställt marken till naturnära skick.

Ett så stort statligt bolag som Vattenfall måste ha resurser till att göra rätt för sig.

Hur kan länsstyrelsen och Naturvårdsverket överhuvudtaget tillåta så storvulna planer i ett så känsligt och naturskönt område i yttre Bråviken?

Vattenfall har bara tänkt kortsiktigt och velat komma så billigt undan som möjligt. Enligt uppgift från Vattenfall så var den nuvarande köparen den mest seriösa spekulanten. Hur går det ihop med kommunens utredning om Synthesis Analytica AB?

Men nu har Vattenfall sålt till en köpare med problem och vad som kommer att hända vid Marviken är mycket ovisst.

Jag tycker att Vattenfall skulle gå in och riva upp hela affären och göra rätt för sig. Riva hela anläggningen och återställa området till naturnära skick. Därefter borde de överlämna området till kommunen eller Naturvårdsverket och göra området tillgängligt som rekreationsområde för allmänheten. Skärgården är alltför vacker och viktig för att förstöras av kortsiktiga och utopiska byggplaner.

fotnot: Vattenfall har erbjudits att besvara insändaren men de har avböjt att medverka.