Västra Husby – personal följer alltid eleverna

Tack för att du som skrev under signaturen "På orten boende förälder" uppmärksammar den viktiga frågan om trafiksäkerhet kring skolor i allmänhet och i Västra Husby i synnerhet.

När det gäller den långsiktiga lösningen gjordes en analys av trafiksituationen innan byggstart. Då bedömdes det inte vara aktuellt att göra en fullskalig trafikflödesutredning förrän skolan stod klar, skriver förvaltningschef Maryam Zeitooni Dicker i sitt svar till föräldrar i Västra Husby.

När det gäller den långsiktiga lösningen gjordes en analys av trafiksituationen innan byggstart. Då bedömdes det inte vara aktuellt att göra en fullskalig trafikflödesutredning förrän skolan stod klar, skriver förvaltningschef Maryam Zeitooni Dicker i sitt svar till föräldrar i Västra Husby.

Foto: Fredrik Nygren

Insändare2022-01-27 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Bristande säkerhet – barnen tvingas gå mitt i gatan" NT 23/1

Vi har under byggnationen arbetat med riskminimerande åtgärder, exempelvis

Under skoltid är det alltid personal som följer eleverna till och från bygdegården.

Kommunen har hyrt en yta för parkering som kan användas av både föräldrar, entreprenörer och personal vid bygdegården.

Det görs kontinuerlig uppföljning av den upplevda situationen både med skolverksamheten och med byggentreprenörer genom att ha frågan om säkerhet på agendan på brukar- och byggmöten som äger rum var fjortonde dag.

Trafiksäkerheten har en hög prioritet och vi arbetar hela tiden med att förbättra den. Tillskapande av säkrare övergångställe vid väg 777 med belysning samt byggnation av avsmalning till bygdegården är exempel på åtgärder som genomförts under byggtiden. Det som är planerat i närtid är tillskapande av ytterligare övergångsställe vid Grönlundsvägen.

När det gäller den långsiktiga lösningen gjordes en analys av trafiksituationen innan byggstart. Då bedömdes det inte vara aktuellt att göra en fullskalig trafikflödesutredning förrän skolan stod klar. 

Om behovet finns när skolan är färdigbyggd kommer en sådan utredning att genomföras. En ny parkeringsyta planeras för allmänt ändamål och för att avlasta behovet av att parkera utmed gatorna i området. Vidare utredning kommer att behövas för att säkerställa trafiksäkerheten mellan den nya parkeringen och skolan. 

Rent generellt ser vi dock att det finns behov av extra parkeringsövervakning för efterlevnad av generella trafikregler och kommunen kommer att beställa detta. Sammanfattningsvis måste vi alla hjälpas åt att följa trafikregler och skyltning för ett fungerande trafikflöde.