Vårt mål är att hjälpa alla som behöver hjälp

Tack för din insändare om hjälp och hjälpmedel för äldre personer i kommunen.

Kommunens mål är att alla som behöver hjälp också ska få det.

Kommunens mål är att alla som behöver hjälp också ska få det.

Foto: Christine Olsson/TT

Insändare2021-08-18 14:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

Svar till: "Varför får vi äldre inte den hjälp vi behöver?" NT 12/8

Kommunens mål är att de som har behov av någon form av hjälp också ska få det inom rimlig tid. Vi har förståelse för att ett ”nej” inte är det svar man vill ha när man söker hjälp. I insändaren tas flera olika typer av stöd till äldre personer upp. Några av dem riktar sig även till yngre personer med funktionsnedsättning. 

Särskilt boende för äldre (SÄBO). Den äldre personen ansöker själv om en plats i särskilt boende hos Norrköpings kommun. Biståndshandläggaren gör en utredning och därefter fattas ett beslut enligt socialtjänstlagen (SoL). Om den äldre inte är nöjd med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten. Norrköpings kommun har idag ingen “kö” till särskilt boende och efter beslut om plats kan den äldre personen flytta in inom tre månader.

Rollator enbart för utomhusbruk. Vilka hjälpmedel som kan förskrivas i Östergötlands län finns reglerat i ett länsgemensamt dokument. Reglerna gäller i hela länet och eventuella ändringar måste beslutas av politiker i Region Östergötland och länets samtliga 13 kommuner tillsammans. Av reglerna framgår att vissa hjälpmedel är ett eget ansvar för individen. En rollator enbart för utomhusbruk är ett sådant hjälpmedel. Man har rätt till rollator om den behövs för att självständigt kunna röra sig inomhus. Personer som har hjälpmedel som inte längre kan förskrivas får behålla dem så länge de fungerar eller tills det blir aktuellt med en ny förskrivning av hjälpmedel. Då tillämpas de ”nya” reglerna som gällt sedan 2009. 

Avgift för färdtjänst. Priserna för färdtjänst ändrades tidigare i somras. De nya avgifterna innebär att resor under en mil blir dyrare och att längre resor blir billigare eller oförändrade. Anledningen till de höjda priserna för korta resor är att kommunens kostnader för färdtjänst har ökat i och med ett nytt upphandlingsavtal. Avgifterna är politiskt beslutade.

Bostadsanpassning och tillgängliga bostäder. För att anpassa sin bostad och öka sin självständighet kan en person med funktionsnedsättning ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos Norrköpings kommun. I kommunen finns det också några seniorboenden och ett trygghetsboende som har en högre tillgänglighet. Kommunen har 13 träffpunkter, som tyvärr har varit stängda under pandemin. Några av dem har kunnat öppna delvis i sommar.