Vårt budgetalternativ var stramare än styrets

Hans, din liknelse, avseende Finspångs kommuns ekonomi och bilkörning utan bränslemätare är slående.

Vår, Moderaternas och Kristdemokraternas, budget som vi lade under december var stram ekonomiskt sett; i förhållande till de styrandes budget, skriver Inge Jacobsson (M).

Vår, Moderaternas och Kristdemokraternas, budget som vi lade under december var stram ekonomiskt sett; i förhållande till de styrandes budget, skriver Inge Jacobsson (M).

Foto: Mikael Grip

Insändare2023-07-06 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Saknas ekonomisk styrning i Finspångs kommun" NT 15/6

I din insändare kan man tolka att du tycker att vi Moderater har reagerat ”lite sent” vad det gäller ekonomin i kommunen. Det vill jag inte påstå; för vi har agerat vid ett flertal tillfällen, sedan valet 2022. Men även tidigare.

Direkt efter valet, september 2022, förhandlade vi med Socialdemokraterna, avseende majoritetsbildande.

Det vi Moderater fokuserade på var ekonomin, i första hand - för den såg dyster ut framöver - då tog vi upp behovet av att ta flera "negativa" beslut för att få ekonomin i balans.

Detta lyckades inte, så det blev inget samarbete.

Under hösten 2022, så diskuterade vi det ekonomiska läget många gånger. Det mynnade ut i en budget som fokuserade på Finspångs kommuns ekonomiska läge.

Vår, Moderaternas och Kristdemokraternas, budget som vi lade under december var stram ekonomiskt sett; i förhållande till de styrandes budget. Samtidigt lade vi flera att-satser för att kunna få en ekonomi i balans.

Ett citat:

Anställningsstopp, spara in 70 miljoner kronor på att avvakta med investeringar, men satsa mest på skolan.

Detta går att läsa i Norrköpings Tidningar den 15/12 2022.

Vi fick inte något gehör för våra åsikter, vilket var synd.

Månaderna gick i början av 2023 och åtgärderna för att förbättra kommunens ekonomi, gick trögt ansåg vi. Så vi Moderater skickade två offentliga brev till Kommunstyrelsens ordförande under våren 2023, den 28/3 och 18/5. Allt för att påpeka behovet av att få kommunens ekonomi att bli bättre.

Under april hade vi i Ekonomiberedningen ett möte där Ekonomichefen påtalade, att kommunen skall ”hämta hem” 79,7 miljoner kronor under 2023.

Detta var ytterligare en bekräftelse på vad vi Moderater hade påtalat.

Hans, du refererar till Tertialrapport 1 att underskottet är 39 miljoner kronor vilket är rätt men därefter har vi fått en till ekonomisk rapport i maj som visar på ytterligare nio miljoner i underskott. Totalt 48 miljoner kronor.

Du tar även upp investeringarna av gator och torg i centrum av Finspång och nämner summan 30 miljoner kronor. I Kommunstyrelsen har vi nyligen fått information om att kostnaden ligger i storleksordningen på 48 miljoner kronor. Vi Moderater ansåg, när beslutet togs, att det var för mycket pengar att investera i gator och torg så vi reserverade oss mot beslutet.

Samtidigt skall man veta att kommunen inte har tillräckligt många bostäder till dem som har fått ett positivt beslut om LSS-boende (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Så besluten kan inte verkställas inom stipulerad tid. Därför har Finspångs kommun betalt ut miljonbelopp i vite till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, på grund av brist på bostäder och riskerar att få göra det framöver också.

Det hade varit smakligare att bygga LSS-bostäder istället för att ”byta asfalt mot sten” i centrum.

Där hade miljonerna gjort betydligt bättre nytta.

Som du ser, Hans, av ovanstående beskrivning, så hade vi Moderater ”stannat och tankat bilen” många gånger under tidens gång.