Värna om den skog som finns i Östergötland

Förslag till placering av lagerbyggnader. Bilden från ansökan om ändrad detaljplan för området där Klinga logistikpark planeras.
Förslag till placering av lagerbyggnader. Bilden från ansökan om ändrad detaljplan för området där Klinga logistikpark planeras.

Ju mindre skog - desto större koldioxidutsläpp. Det talas om att man tänker på miljön, men gör man det om man hugger ned skog för att bygga stora verksamheter, som exempelvis lager?

Insändare 27 januari 2024 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Planen - ytterligare utbyggnad av industriområdet" NT 22/1

I Östergötlands skogar finns det runt 30 000 arter av djur och växter, varav många minskar i mängd och vissa är helt borta. Det skulle kunna vara naturligt, men inte i den mängd som idag. 

Störningar och förlust av levnadsmiljö är en av orsakerna till att den biologiska mångfalden minskar. Östergötland har en otrolig natur som vi borde vara stolta över - men istället hugger vi ned skog och förstör den. 

Skogarna är otroligt viktiga för den biologiska mångfalden. I artikeln står det att det än så länge handlar om 150 000 kvadratmeter. Det kan också motsvara 15 hektar, eller 30 fotbollsplaner. 


Vi måste värna om vår skog så länge den finns kvar.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa