Varje elev måste ha en värdig skolmiljö

Varför är utbildningsnämnden inte delaktig i lokalplaneringen eller tilldelningen av lokaler för skola, förskola, fritidshem med mera? frågar Ingrid Cassel (M), andre vice ordförande i utbildningsnämnden.
Varför är utbildningsnämnden inte delaktig i lokalplaneringen eller tilldelningen av lokaler för skola, förskola, fritidshem med mera? frågar Ingrid Cassel (M), andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

En bra lärmiljö är viktigt och nödvändigt för alla elever. Att befinna sig i tillfälliga lokaler är som att ständigt vara på väg till en annan lokal.

Insändare 8 februari 2022 07:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

Men för en enhet inom gymnasiesärskolan har de tillfälliga lokalerna blivit bestående i 16 år. Det kan bara beskrivas som en havererad lokalplanering.

I olika politiska forum har vi moderater ifrågasatt hur lokalfrågorna styrs i kommunen. Varför är utbildningsnämnden inte delaktig i lokalplaneringen eller tilldelningen av lokaler för skola, förskola, fritidshem med mera? Varför sköts detta av andra nämnder?

Trots detta är vi i utbildningsnämnden ansvariga för såväl elevernas som lärarnas arbetsmiljö i våra skolor.

På uppdrag av nämnden framtar nu utbildningskontoret skyndsamt en genomgång av samtliga befintliga skollokaler och kommunens investeringsplaner för skolor och förskolor med mera. Genomgången görs utifrån kommunens fyra väderstreck. Vi moderater har krävt en första redovisning av detta viktiga arbete i februari månad 2022.

Det är inte ok att utbyggnaden och tilldelningen av kommunens skollokaler och förskola sköts av andra nämnder utan medverkan av utbildningsnämnden.

Varje elev måste ha en värdig skolmiljö och lärmiljö för att nå de kunskapsmål som är uppsatta för våra olika utbildningar. Vi kommer att kämpa för att utbildningsnämnden får inflytande över planering och tilldelning av skollokaler. 

Först då kan vi säkra en god lärmiljö för alla våra elever.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa