Vargar har visst dödat både barn och vuxna

Det finns belägg i kyrkböckerna om människor, främst barn, som blivit ihjälrivna och även uppätna av varg, skriver signaturen Låt landsbygden leva.
Det finns belägg i kyrkböckerna om människor, främst barn, som blivit ihjälrivna och även uppätna av varg, skriver signaturen Låt landsbygden leva.

Gång på gång görs det uttalanden om att vargen inte dödat människor. Det är inte sanning.

Insändare 9 november 2021 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns belägg i kyrkböckerna om människor, främst barn, som blivit ihjälrivna och även uppätna av varg. Det finns utförliga beskrivningar av händelseförlopp. Någon säger ”det har i alla fall inte hänt i modern tid”. Det stämmer i stort sett, och det beror på att i den moderna tiden, från cirkaa 1930 till 1980, har det nästan inte funnits några vargar i Sverige. 1980 fanns det 10 stycken sammanlagt i Sverige och Norge.

Nu är tiden inte modern längre och med ökat vargantal så ökar tillbuden och attackerna på tamboskapen.

Mellan 1831-1882 finns belägg för att 88 barn och 3 vuxna blev dödade av varg i Sverige och Finland. Därtill kommer alla som blivit skadade, men överlevt.                                                           

När det gäller boskap kan en varg döda 100 renar(källa Djurens liv, Pousettes hänv.)  eller ett vargrevir 120 älgar per år (SLU). På 1830-talet tog vargarna så mycket tamboskap (hästar, kor, får och getter) att det resulterade i fattigdom och förtvivlan hos allmogen. Tamboskap är ju människors levebröd även idag.

I slutet av 1800-talet gjordes stora ansträngningar att minska antalet vargar, eftersom det blivit ohållbart för människors överlevnad.När antalet vargar ökar och blivit tillräckligt många, så blir de inte skygga längre. Dit verkar vi ha kommit nu på många platser. Det rapporteras till exempel om varg på villatomter. Vargar har i historien haft god blick för vilka människor som är vuxna och vilka som är barn.

Källa: Evert Pousettes bok De människoätande vargarna. Där finns källhänvisningar om vargdödade människor i bl a kyrkböcker, en doktorsavhandling av Juoko Terperi, Uno Godenhjelms bok Minnen från vargåren 1880-82, författaren Pentti Mäensyrjä.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa